Begin mei ‘comparitie na antwoord’ in zaak Haaglandia versus gemeente Rijswijk

Nieuws Geen reacties op Begin mei ‘comparitie na antwoord’ in zaak Haaglandia versus gemeente Rijswijk 680

In de zaak tussen het bestuur van Haaglandia en de gemeente Rijswijk heeft de kantonrechter bij mondeling tussenvonnis een ‘comparitie na antwoord’ ingelast. Deze is bepaald op 12 mei aanstaande bij de rechtbank te Den Haag.

Na de eerste schriftelijke ronde van een rechtszaak, de dagvaarding en het antwoord van de wederpartij (de conclusie van antwoord), worden de procespartijen meestal opgeroepen om – in persoon – te verschijnen bij de rechtbank. Op deze zitting zal de rechter met de partijen en hun advocaten de zaak bespreken. Beide partijen mogen dan mondeling aan de rechter uitleggen hoe volgens hen de zaak zit. Ze mogen ook hun standpunt op papier zetten en zich laten vertegenwoordigen door hun advocaat. Voor uitvoerige pleidooien is dan geen ruimte.

De rechter bekijkt op die zitting of partijen tot een vergelijk kunnen komen of dat mediation een geschikt alternatief is.

Bodemprocedure

Het bestuur van Haaglandia heeft destijds een bodemprocedure in gang gezet tegen de gemeente Rijkwijk. Haaglandia vecht het spoedeisende karakter nog steeds aan waarom de club binnen zo korte termijn het complex moest verlaten. Er zouden andere kandidaten zijn om gebruik te gaan maken van het complex. Nu, februari 2017, staat het complex aan de Schaapweg in Rijswijk nog steeds leeg en is er geen zicht wie de nieuwe bespeler gaat worden.

Begin mei (12 mei op precies te zijn) vindt dus de ‘comparitie na antwoord’ plaats, of beide partijen moeten voor die tijd in onderling overleg tot een oplossing zijn gekomen.

© Haaglanden Voetbal

Zoeken

Back to Top