De column van Dries Weber

Achtergrond, Columns, Nieuws, Voetbalnieuws Geen reacties op De column van Dries Weber 242

KNVB QUO VADIS

Oftewel in gewoon Nederlands ….. KNVB waar moet dat heen? Het is momenteel gewoon een chaos. Na veel wurmen en trekken was een nieuwe organisatievorm in elkaar geknutseld en de poppetjes om de plekken op te vullen waren nog niet gevonden of plotseling rolt er weer wat anders uit de hoge hoed.

Waar vroeger een bestuur amateurvoetbal en een bestuur betaald voetbal als vrijwilligers het werk deden, moeten er nu commissarissen bijkomen met geen andere dan een toezichthoudende functie. Commissarissen zijn over het algemeen niet de figuren die hun diensten om niet verlenen. Overigens wordt het beleidsvoorbereidende en uitvoerende bestuur ook fulltime, ergo betaald.

Uit het huidige maatschappelijke verkeer weten we dat het tussenflansen van managers en bestuurlijke tussenlagen heel vaak niet het beoogde effect hebben. Kostenverhogend, efficiëncy-vertragend en het heeft een uitbuikende invloed op de organisatie. We hebben het dan nog niet over de soms ontbrekende of onvoldoende know-how van de betreffende materie bij de instromers.

Voorlopig is thans nog bijna geen enkele stoel bezet of er gaat weer geschoven worden waarbij leuke baantjes rondzweven.

Triest is het dat in het interview dat AD met Michael van Praag had over de huidige situatie in Zeist sluipenderwijs de indruk werd gewekt dat zijn greep als gekozen bondsvoorzitter op het gebeuren niet verder strekte dan dat van de koffiejuffrouw.

Op cruciale momenten moet een werknemer uit een lagere rangorde thans de beslissingen nemen. De ontwikkelingen zijn weinig hoopgevend en het lijkt erop dat de KNVB vanuit de sloot in een moeras wil kruipen.

ORANJE QUO VADIS

Het debacle van het Nederlands elftal is in de media royaal uitgeserveerd. Internationaal is ons nationale voetbal totaal uitgegleden. Na het missen van een EK kunnen we ook het eerstvolgende WK vergeten. Geen trainer van enige importantie is bereid de groep bij de hand te nemen in een proces dat in een totale correctie het Nederlands Elftal weer op het juiste spoor moet zetten. Geen gunstig vooruitzicht. Het gaat veel verder dan een oorzaak te zoeken in het feit dat De Ligt nog te licht was voor dit werk of iets dergelijks. Wel vind ik het onbegrijpelijk dat je een oefenwedstrijd plant na een officiële ontmoeting. Waarom niet eerst experimenteren in een potje zonder belang en de resultaten daarvan inzetten op het serieuze werk.

In elk geval moeten we er rekening mee houden dat het nog wel een aantal jaren kan duren voordat we het balcon, de tuin en het hele pand tot aan het dak weer kunnen vol hangen met van alles dat de kleur oranje heeft.

DE COLUMNIST

Een toch wel bevriende relatie vroeg mij laatst waarom ik mij nog steeds vermoeide om elke drie weken een column bij elkaar te fantaseren. Ik heb hem gezegd dat ik daarover na moest denken. Het zal een teleurstelling voor hem zijn dat hij het antwoord moet opdiepen uit weer een column.

In elk mens schuilt een columnist. Elk mens heeft meningen en vaak zou hij of zij die wel eens uit willen schreeuwen of daarvan schriftelijk kont willen doen. Ik behoor tot de bevoorrechte groep die dat mag. Eigenlijk zijn er geen regels over de wijze waarop een columnist zich uit mag leven. Je hebt er ook verschillende soorten in. De serieuze, de humoristische, de populistische, de onbetrouwbare en wellicht schieten er bij u ook nog andere verschijningsvormen te binnen. Ik vind dat zo’n schrijver best kritisch mag zijn, maar daarnaast ook eerlijk en goed gedocumenteerd over het onderwerp waarop hij zich uitleeft.

Een columnist is eigenlijk een tweedehands scribent. Hij wint geen literatuurprijzen. Zijn product zal niet veel verder dan de ogen komen en zeer zeker geen blijvende plaats in het geheugen van de lezer verwerven.

Anders is het met de juffrouw die onbevredigd uit haar puberjaren gekomen is en dat op driehonderd pagina’s heeft uitgewerkt in boekvorm. Dat is schrijfsel dat vaak gehonoreerd wordt met een prachtige oorkonde en een waardering die uitgedrukt wordt in harde euro’s.

Dat het boekje binnen de kortste keren een vaste plek krijgt in de ramsj-hoek van de second-hand-bookshop mag de pret niet deren. Dit leed blijft de columnist bespaard.

Het zij zo.

Dries Weber

© Haaglanden Voetbal

Zoeken

Back to Top