Column van Dries Weber

Columns Geen reacties op Column van Dries Weber 130

BUITENSPEL

Er zijn in en om het voetbalveld drie standaard ergernissen die eruit springen bij het inventariseren van de irritaties die in het spel opgesloten zitten. Ik zie als belangrijkste bronnen van agressieve reacties de buitenspelregel en de handsballen en schwalbes in het strafschopgebied.

Marco van Basten is door de FIFA ingehuurd om de spelregels kritisch te bekijken en voorstellen te doen om grote en kleine veranderingen te adviseren. De eerste aanval die hij pleegt is een schot voor de boeg van de schuit met de oeroude buitenspelregel. De meeste reacties komen als een tsunami van onwil en voornamelijk van trainers en coaches die nieuwe systemen moeten gaan bedenken. Nu is dat een categorie die je niet al te serieus hoeft te nemen. Langs de lijn zijn ze ook niet altijd het toonbeeld van beschaving en/of het goede voorbeeld.

Overigens denk ik dat we het betaalde voetbal voornamelijk moeten zien als een kijkspel. Wat binnen de lijnen gebeurt, is bepalend voor de attractiviteit. Het is heel simpel te stellen: ”Geen kijkers, geen betaald voetbal.” Als dus te verwachten is dat het opheffen van de buitenspelregel van een toegevoegde waarde kan zijn, moet men niet aarzelen de bijl er in te zetten.

Uiteraard moet voor een dergelijk ingrijpend besluit over de gehele wereld overeenstemming worden bereikt. Ook moeten we er rekening mee houden dat de conservatieve krachten nog volop en latent aanwezig zijn. En als hier in Nederland de hakken in het zand gaan, moeten we op zijn minst verwachten dat elders – waar andere belangen spelen – de hakken nog dieper gaan. Een vergelijkbare maatregel is ooit bij het hockey genomen. Het heeft meer tempo gebracht en meer aanvallender spelbeelden. Dit kan een daad zijn die voor het voetbal hoop geeft.

KNVB vs HAAR LEDEN

Het is oorlog tussen Zeist en veertien clubs uit de tweede en derde divisie. De professionals willen de top van de amateurklasse in een korset dwingen van pseudo-betaald voetbal. Ze moeten spelers onder contract nemen ook als dat niet strookt met hun statuten. Het is een maatregel waarbij de inbreng op basis van besluitvorming volledig aan die clubs voorbij is gegaan. Dit is een uitwas die mogelijk is geworden door de sluipende uitholling van de democratie in de KNVB. Het is nu mogelijk dat een beleid wordt gevoerd dat bepaald wordt door het professionele apparaat met uitsluiting van de leden. Wellicht zal men wijzen op de ledenraad als sturende factor vanuit het amateurvoetbal, maar de eerste signalen uit dit nieuwe onderdeel van de wetgevende macht in de KNVB geven weinig hoop op een redelijke vertegenwoordiging van de amateurs in hun bond.
Hoe krijgen we de arrogantie van Zeist weer op de knieën. Een kort geding met een duidelijke uitspraak zou een sturend element kunnen zijn om de democratische verhoudingen enigszins te normaliseren.

PAPIER

Ik zat in mijn tuin met de krant op schoot. Een zacht windje toverde golfjes in een plasje aan de rand van het terras. Een mild zonnetje kaatste lichtflitsjes in het water. Ik had het gevoel dat er rondom een wereld van verdriet hier en daar een gouden randje was.

Plots hoorde ik mijn naam roepen maar ik zag niemand. Even later klonk weer heel duidelijk: ”Meneer Weber”. Ik stond op en liep naar het hek, maar zag niets anders dan de oude eik die er al stond voordat ik in dat huis was komen wonen. Ik schrok op toen uit de boom weer die stem hoorde die nadrukkelijk mijn naam gebruikte: ”Meneer Weber, ik ben het, uw oude eik die u al zo vaak hebt beschermd als er weer klachten waren dat ik in de zomermaanden de zon weghield van de terrassen waar uw buurvrouwen zo nodig moesten bijbruinen om de vulling van de bikini aantrekkelijker te maken.”

Voordat ik bij kon komen van de verbazing, ging hij echter verder: ”U leest daar een krant. Weet u hoeveel van mijn soortgenoten omgehakt en verpulverd worden om papier te maken. Dus ook voor uw krant. Ik zie u regelmatig bladzijden omslaan zonder ze te lezen. Zonde van het papier. Ik zie nullen die hun onbelangrijke leven in boekvorm op de markt gooien. Zonde van het papier. Ik zie verhalen van B.N.-ers die hun status in stand proberen te houden met onbenulligheden en kleine wandaden. Zonde van het papier. Ik zal u verdere voorbeelden besparen maar ik geef u de volgende tip…..”

Plots scheurde met veel lawaai een motor door de straat en ik kon de oude eik niet verstaan. Wel schrok ik wakker en zag de motor in de verte de hoek omgaan. De oude eik stond er nog steeds en zijn takken wuifden me bemoedigend toe. Ik zal echter nooit te weten komen welke tip hij me wilde geven, maar de krant bekeek ik toch met een iets andere blik.

Gelukkig staat mijn column op internet en niet op papier. Ik behoefde me niet schuldig te voelen en wist dat ik ongestoord voort kon gaan met mijn beschouwingen op deze site. De oude eik kon mij wellicht alles vertellen over de fabricage van papier, maar ik heb van voetballen meer verstand, daarom ook deze keer gewoon mijn column.

Dries Weber

© Haaglanden Voetbal

Zoeken

Back to Top