De Vierde Helft (50)

Achtergrond, De vierde helft, Nieuws Geen reacties op De Vierde Helft (50) 243

In de derde jaargang, op de donderdag om de veertien dagen, laat Haaglanden Voetbal-redacteur Carel Goseling zijn licht schijnen over voetbalzaken. Dat kunnen onderwerpen zijn uit zowel het betaalde- als amateurvoetbal.

Helpen

De vv Barendrecht is geen kleine amateurclub: 2200 leden heeft de vereniging. Toch wil men klein worden. Hoe vreemd dat ook klinkt. Het aantal leden moet terug naar 1500. Waarom? Omdat de club het niet meer aan kan door een gebrek aan vrijwilligers.

De vv Barendrecht is lang niet enige amateurvereniging die kampt met een (chronisch) tekort aan vrijwilligers. Geen enkele maatregel helpt. Speciale wervingsacties, invoering van een verplichte vrijwilligersdienst, vrijwilliger in deeltijd, het moeten betalen van een boete als men geen vrijwilligerswerk doet, het geven van een andere naam aan vrijwilligerswerk, het verhogen van de contributie; het resultaat is steeds miniem.

Vrijwel alle amateurclubs draaien met een vaste harde kern van vrijwilligers waarvan de leeftijd toeneemt en de omvang, derhalve, daalt. Aanwas is er vrijwel niet, of hooguit tijdelijk. Het clubgevoel – wij zijn allemaal een grote familie – maakt meer en meer plaats voor individualisme. Loyaliteit is een onbekend woord geworden.

Jan Dirk van der Zee is directeur bij de KNVB. Onlangs liet hij in een interview weten dat 66 procent van alle amateurclubs in grote problemen zit. Niet alleen door een gebrek aan vrijwilligers overigens. Er zijn ook vrijwel geen bestuursleden meer te vinden, de kosten stijgen voortdurend, de inkomsten dalen en toenemende regelgeving zorgt voor massa’s hoofdpijn hoe daar nu weer aan voldaan moet worden.

Van der Zee kwam met geen enkele oplossing voor de door hem genoemde problemen. Later verwees hij wel naar de app die de KNVB introduceert, waardoor afscheid wordt genomen van de papieren wedstrijdformulieren. En hij riep iedereen via de KNVB-site op om mee te denken over een oplossing voor het vrijwilligersvraagstuk.

Je zou toch meer van de voetbalbond mogen verwachten. De problemen die Van der Zee schetste zijn immers allerminst nieuw. Het is een trend die al een jaar of tien aan de gang is. En al die tijd liet de KNVB het gewoon lopen. Terwijl diezelfde amateurs toch de ruggengraat van de KNVB vormen: 95 procent van alle leden is amateur.

Dat de problemen groot zijn blijkt niet alleen uit het voorbeeld vv Barendrecht. vv Wilhelmus meldt op de site dat men dringend 28 vrijwilligers zoekt. Terwijl die vereniging toch een verplichting kent vrijwilligerswerk te doen op straffe van een financiële aanslag. Tekort vrijwilligers nekt clubs, meldt VUC op zijn website.

Bij Forum Sport en SEV mislukten inzamelingsacties voor het opknappen van het clubgebouw. Bij datzelfde Forum Sport wordt overwogen het aantal leden, nu 1200, niet meer te laten toenemen. Ander voorbeeld: Stompwijk’92. Op de site staat een kop ‘Sponsor jij ook mee? Daaronder ‘Opgehaald sponsorbedrag 0 euro’.

Over euro’s gesproken, ook in het betaalde voetbal worden de budgetten klein. En dan praat ik niet alleen over ADO Den Haag, dat vorig seizoen afsloot met een verlies van zo’n 300.000 euro, en dit seizoen af gaat op een tekort van minstens 800.000 euro. Alleen de top drie – in alfabetische volgorde Ajax, Feyenoord, PSV – lijkt nog geld te besteden te hebben.

Dat zulks uitwerkt op de nationale competitie is zichtbaar. Met nog tien wedstrijden te spelen ligt koploper Feyenoord nu al 23 punten voor op nummer vier FC Utrecht. Voor Ajax zijn dat er 18, bij PSV 12. Oké, er zijn nog 30 punten te behalen, maar het zou gelijk staan aan een wonder als de FC Utrecht de achterstand nog zou goedmaken. Logischer is dat die alleen maar groter wordt tegen het einde van de competitie.

In het amateurvoetbal zijn er ook genoeg voorbeelden van clubs die door het hebben van veel geld – en dus mogelijkheden – de ene na de andere prijs binnenhalen. Een kampioenschap, een periodetitel, een beker.

De vraag is hoe lang wedstrijden tegen tegenstanders die veel sterker zijn alleen maar omdat ze de financiële middelen hebben om de betere spelers aan te trekken, blijven boeien. Zowel in het betaalde- als het amateurvoetbal. Zeker als het geboden spel bol staat van de tactieken en de wedstrijd na een 2-0 of 0-2 op slot wordt gegooid. Punten binnen, en nu maar wachten op het eindsignaal.

Als ik de publieke belangstelling zie bij ‘topwedstrijden’ in bijvoorbeeld een eerste klasse zaterdagvoetbal, waar 200 man – waarvan een handjevol betaalt – op af komt, dan vraag ik mij af hoe lang zulks nog goed kan gaan. Of ik sta bij een vereniging die valt onder de eerder genoemde 66 procent. Eén voordeel is er dan wel: het vrijwilligersprobleem lost zich vanzelf op. Maar dat is op deze manier uiteraard niet de bedoeling.

Misschien moet de KNVB eens gaan kijken bij de 33 procent van de amateurclubs die het wel rooien. En daar lessen uit trekken ten behoeve van een beleid om de 66 procent worstelende verenigingen er weer bovenop te helpen.

Reacties aan: redactie@haaglandenvoetbal.nl

© Haaglanden Voetbal

Zoeken

Back to Top