Westlands Sportgala alcoholvrij

Nieuws Geen reacties op Westlands Sportgala alcoholvrij 584

Op het Westlandse Sportgala, dat plaatsvindt dinsdag 31 januari, zal het horecapersoneel geen alcohol schenken. Het college van burgemeester en wethouders kiest ditmaal voor een alcoholvrij evenement. ,,Want alcohol en sport: dat is geen match,” stelt wethouder Mohamed El Mokaddem (foto).

,,We moeten ons bewust worden van de manier waarop onze jeugd in contact komt met alcohol,” betoogt Mohamed el Mokaddem, die als wethouder Sport betrokken is bij de organisatie van het gala. Als voorbeeld noemt hij de sportvereniging, waar jong en oud door elkaar loopt. ,,Oud rukt daar een meter bier aan, onder de ogen van jong. Het is duidelijk dat dit niet het goede voorbeeld is. Daarom organiseren we een alcoholvrij sportgala, om meer bewustwording te creëren.”

Fris

Bij het jaarlijkse Sportgala reikt de gemeente de Westlandse sportprijzen uit en zet het sporters in het zonnetje. Plaats van handeling is theater De Naald in Naaldwijk. ,,Maar dit jaar aan de bar geen pils of bel wijn, maar een glas fris of alcoholvrij biertje,” zegt wethouder Zorg en Welzijn Marga de Goeij. ,,Wij misgunnen niemand een drankje, integendeel. Wees je alleen bewust van waar, wanneer en hoeveel. Als college dagen we bezoekers van het gala uit deze handschoen op te pakken en te bekijken hoe zij deze gedachte kunnen overnemen.”

Speerpunt

College en raad hebben vermindering van alcoholgebruik onder jeugdigen tot speerpunt gemaakt. Onder andere tijdens een raadsinformatieavond in april 2016 werd de urgentie voor dit beleid duidelijk. Destijds waarschuwden politie en kinderarts Nico van der Lely van de Delftse alcoholpoli voor een kwalijke tendens in het alcoholgebruik onder jongeren. Een paar maanden later werden hun woorden bewaarheid tijdens de laatste Westlandse zomerfeesten, waar meerdere jeugdigen tussen de 13 en 16 jaar laveloos van straat werden geplukt.

Preventie

In het gemeentelijk beleid dat zich sterk op preventie richt, is naast de vele informatieacties op scholen en tijdens feestweken dit jaar ruimte gemaakt voor een aanjager die zich gaat inzetten voor vermindering van het alcoholgebruik onder jongeren. Via sportverenigingen, scholen en welzijnsorganisaties zal de aanjager contact leggen met jeugd en hun ouders.

Zoeken

Back to Top