Column van Wim van den Berg

STRUCTUREN

Ik luister naar Emmylou Harris, drink een wikkie met ijs en denk “zit er nog een mij bekende structuur in mijn leven?”. Vanuit mijn vroegere studie en ook de cursus “self-inside-assessment” ben ik mij pijnlijk bewust van spelregels.

En niet alleen de spelregels die ik ooit leerde op de scheidsrechters-cursus, met dank aan wijlen Wim Vlak, die later als agent in mijn AGO-inspectie viel. Al maanden niet meer langs de lijn gestaan bij mij bekende voetbalverenigingen, al maanden niet meer lekker geklaverjast bij de HSV (daar kan ik niets van trouwens, maar ja, noblesse oblige) en al maanden maatje Kees Wenneker niet kunnen afzeiken; ook dat is structureel, net als de Ketel 1 bij VUC, HVV en Forum Sport. Uiteindelijk heb ik toegestemd in het plaatsen van de speer in mijn linker-bovenarm, inhoudende het Pfizer B Covid-vaccin en met als achtergrond een sociale gedachte ingeprent door mijn huisarts. Ik kan nu bijna niemand meer besmetten en ben ook nog eens minder ontvankelijk. Sterker nog: er zijn lieden met wie ik inmiddels weer mag (en ook wil) knuffelen.

Al eerder heb ik u kond gedaan van mijn uniformen-voorkeur, mede bepaald door een hoogontwikkeld verantwoordelijkheidsgevoel, iets dat mij ook weer minder flexibel maakt. Daar zijn ook papa, mama, de pastoor, de akela, de meester, de leraar, de commandant, de mentor mede debet aan. Bedankt allemaal! Het droeg bij aan wie ik ben of poog te zijn: een mantelzorger, een goede papa en opa, ook al was en ben ik nog wel eens driftig in mijn reacties. In het veld als arbiter pikte men merendeels mijn beslissingen, vaak verbaal beargumenteerd en zodoende geen kaarten van node.

Ook het leiden van verenigingen had als basis datgene wat ik heb en had geleerd en nog steeds! Veelal poogde ik het cement te zijn tussen de leden. Maar ook wel bij de ondernemingsraden bij AEGON, bij cursussen als deelnemer of docent en dus ook bij de voetbalwedstrijden die dertig jaar lang aan mijn toezicht waren toevertrouwd. Binnenkort dan toch weer een klein stukje terug in de structuur: de ALV van de Gedecoreerden zal in principe weer bij VUC gaan plaatsvinden, zelfs met een erg boeiend onderwerp van onze gastspreker Dick van Egmond (de VAR). Volle bak, wat ik je brom en gelukkig maar. Ik zal live aanwezig zijn en alle knuffels dankbaar in ontvangst nemen. Daarna zal ik wederom pogen het cement te zijn voor onze leden middels een snelle en effectieve jaarvergadering. Want na Dick wacht de hap en de snap en dat is pas ECHT GEZELLIG!!!!

Je schrijft om een spoor achter te laten, ook al weet je niet wie dat spoor vindt.

Wim J. L. M. van den Berg

© Haaglanden Voetbal

 

 

Lees verder