Vacature Penningmeester SVO Buytenpark

SVO Buytenpark is met spoed op zoek naar een nieuwe penningmeester. De penningmeester maakt deel uit van het dagelijks bestuur van de kleinste en gezelligste voetbalvereniging van Zoetermeer en legt verantwoording af aan de leden tijdens de ALV.

Onze Visie

SVO Buytenpark staat voor Energie, Passie, Eenheid, Gezelligheid en Sportiviteit.

SVO Buytenpark is een gezellige eenheid van energieke spelers, deskundige trainers, gepassioneerde bestuurders, enthousiaste vrijwilligers en goede samenwerking. Prestaties op het veld zijn belangrijk, maar plezier en sportiviteit zullen altijd de boventoon voeren.

Onze missie

SVO Buytenpark wil een vereniging zijn waar elk lid op zijn of haar niveau een leven lang kan voetballen onder begeleiding van deskundige trainers.

Doel van de functie

De penningmeester is primair verantwoordelijk voor het financiële beleid van de vereniging en alle financiële transacties die plaatsvinden.

De penningmeester is samen met de overige bestuursleden verantwoordelijk voor het beleid en bestuur van de vereniging.

Plaats in de organisatie

De penningmeester maakt deel uit van het dagelijks bestuur en legt verantwoording af aan de leden tijdens de ALV.

De penningmeester communiceert met het bestuur en doet regelmatig verslag. Daarnaast geeft hij/zij leiding aan de (nog verder vorm te geven) commissie(s) financiën.

Taken en verantwoordelijkheden

Bij SVO Buytenpark kennen wij een gezonde financiële huishouding en is de boekhouding grotendeels geautomatiseerd via Sportlink.

 • Draagt er, samen met overige bestuursleden, zorg voor het opstellen en uitvoeren van het verenigingsbeleid
  •     Vergadert periodiek met het verenigingsbestuur
  •     Beheert de geldmiddelen
  •     Verzorgt de administratie van de inkomsten en uitgaven
  •     Stuurt rekeningen uit voor contributies (grotendeels geautomatiseerd via ClubCollect)
  •     Begeleidt en beheert de financiën van de commissies
  •     Onderhoudt contact met leveranciers
  •     Onderhoudt contact met de ledenadministratie
  •     Doet de betalingen namens de vereniging
  •     Onderhoud eventueel contact met incassobureau Florijn
  •     Bereidt bestuursvergaderingen en Algemene Ledenvergaderingen voor (o.a. het afleggen van verantwoording voor de balans en begroting van de vereniging)
  •     Verzorgt de contacten t.b.v.de salarisadministratie
  •     Vraagt subsidies aan 

Wat kun je van ons verwachten?

De penningmeester krijgt ondersteuning vanuit de huidige penningmeester die graag alles zorgvuldig wil overdragen. Ook zal er ondersteuning zijn vanuit enkele leden met een financiële achtergrond binnen de club, zodat je er niet alleen voor staat.

De penningmeester ontvangt – net als de andere bestuursleden – geen financiële vergoeding voor hun inzet bij de club.

Mocht je interesse hebben in deze functie en wil je ons team komen versterken aarzel dan niet om te reageren via bestuur@svobuytenpark.nl.

 

 

Lees verder