De column van Dries Weber

Achtergrond, Columns, Nieuws, Voetbalnieuws Geen reacties op De column van Dries Weber 248

DAG KEES

Hij is er niet meer, Kees te Gussinklo. Ik leerde hem kennen toen hij net dertig jaar oud was. Het was 1987 en de problemen met de supporters van de FC Den Haag leken onoplosbaar. De gemeente toonde plots initiatief en zette zwaar geschut in. Er werd een werkgroep “Voetbalvandalisme en Jeugdwelzijn” ingesteld. Het was een stevige bezetting onder leiding van een wethouder met: een officier van Justitie, een rechter, een commissaris van politie,  de voorzitters van FC Den Haag en ADO, gemeenteraadsleden en meerdere zwaargewichten. De supporters waren met drie man aanwezig. Uw columnist was ook deelnemer als vertegenwoordiger van de toenmalige Belangen Kommissie Zuiderpark. Tot 1992 heeft die werkgroep gefunctioneerd en eindigde met de oprichting van een supportersvereniging, de bouw van een supportershome en de aanstelling van Kees als supporterscoördinator.

De vereniging bleek geen betrouwbare partner en ook de werkgroep heeft het probleem van het geweld op de tribunes en in de omgeving niet op kunnen lossen. Kees verdween bij de supporters uit het zicht en vond een nieuwe taak in het welzijnswerk.

Waar hij in de Haagse sportwereld vooral om bekend zal blijven, is het gesproken woord.  De verslaggever, de interviewer, de man die op velden, in zalen en discussietafels nadrukkelijk aanwezig was . Niet bang om zijn mening te verkondigen ook als die niet overal welkom was.

Kees is niet meer en ik zal zijn bijzondere stem en zijn aimabele optreden missen.

OLYMPISCHE SPELEN

Voetballen heeft even haar beklemmende belangstelling verloren. De blikken zijn nu gericht op beelden uit Zuid-Korea. In de Nederlandse traditie en folklore neemt het schaatsen een voorname plaats in. Fantasierijke historici hebben een keer gepoogd goedgelovigen te overtuigen hoe de Batavieren de Rijn zijn afgekomen, namelijk met schaatsen op botten. Bij gebrek aan getuigen wil ik geen aanbevelingen doen voor een onderzoek naar de juistheid van deze mythe.

In elk geval hebben de Hollanders en aanverwante stammen zich in de naliggende eeuwen zeker bekwaamd in deze vorm van mobiliteit.

Het is dan ook dat voornamelijk in het schaatsen Nederland andere deelnemende landen telkens weer een lesje kan leren. Het podium kleurde vaak oranje en er wordt beweerd dat er in Seoul al straatmuzikanten zijn die het Wilhelmus in hun programma hebben opgenomen.

Overigens kunnen ook deze spelen niet zonder smetjes. Om te beginnen natuurlijk het Russische dopingschandaal. Onder stimulerende aanmoedigingen van “sportman” Poetin is er geslikt en gespoten en zijn schone sporters ten onrechte naast het podium gevallen.

En ook Nederland heeft zijn rel. Ene Anema heeft vier jaar geleden iets gepoogd dat op matchfixing leek. Hij was coach van de Franse ploeg en poogde wat met de Nederlandse coach te regelen, Ach, Hollandse jongens onder elkaar. In de Tweede Kamer zijn er weer naamlozen die naar publiciteit hunkeren en er een debat over willen. Maar staat ergens niet geschreven: ”Hij die zonder zonden is, moge de eerste steen werpen.” Is het niet zo dat het schandalenlijstje van de politici inmiddels de dikte van de Statenbijbel benadert?

Er zijn boze tongen die beweren dat Sven Kramer zich tijdens de tien kilometer bewust naar de zesde plaats heeft laten afzakken omdat hij niet op het podium wilde staan op een andere plek dan  de gouden. Zo zal er altijd gepoogd worden om na te trappen.

Na het schrijven van deze regels kan er mogelijk nog een plak bijkomen en sluiten we in elk geval de Spelen met een zekere tevredenheid af.

Maar dan weer gewoon over naar de orde van de dag ….. voetballen.

IS HET NU ZATERDAG OF ZONDAG?

Geruime tijd zijn we geteisterd door de zinloze discussie wat nu beter was, natuurgras of kunstgras. Wie motivaties zoekt voor de overtuiging dat de natuurlijke grasspriet boven andere producten moet worden uitverkoren, dient diep te graven. Het draagvlak voor die mening ligt meer op een emotioneel dan een rationeel vlak. Het verschil van mening is van de voorpagina’s verdwenen en voor een journalist is daar geen belegde boterham meer in te verdienen.

Tijd voor nieuwe headlines. En zie ik daar weer niet de discussie over het zaterdag- of zondagvoetbal opduiken? Wat is nu beter en waarom? Waarschijnlijk vindt die heropleving zijn oorzaak in de constatering dat bij verenigingen zondagsteams terugkeren, bij andere zaterdagelftallen verdwijnen en elders leden voor een keuze gesteld worden. Daarnaast hebben de argumenten die de tegenstelling overeind hielden op vele punten het opgeblazen karakter van “voor” en “tegen” in belangrijke mate verloren. Het lijkt er op dat motivaties buiten het voetbalveld meer doorslaggevend zijn geworden. Ook de neiging om het zondagspel als een soort tweedehandsvoetbal te kwalificeren, verliest zijn charme.

Zullen we dan maar gaan proberen om de zaterdag- en de zondagafdelingen binnen de verenigingen op een gelijkwaardige wijze te behandelen?

Dries Weber

© Haaglanden Voetbal

Zoeken

Back to Top