Leden Quick akkoord met aanleg en financiering aanleg kunstgras op veld 2-3

Nieuws, Voetbalnieuws Geen reacties op Leden Quick akkoord met aanleg en financiering aanleg kunstgras op veld 2-3 477

Maandag was er een Buitengewone Algemene Vergadering van Quick, waarin het voorstel tot aanleg van kunstgras op velden 2 en 3 is besproken, alsmede de financiering ervan. Met ruim 100 aanwezigen, waarvan 95 stemgerechtigden, was het druk op deze vergadering. De leden gingen akkoord met de voorstellen.

Voorzitter Dick Vierling (foto) gaf de leden een korte samenvatting van alle tot nu toe genomen en gecommuniceerde stappen, waarbij nogmaals onderstreept werd, dat het verlengen van het voetbalseizoen door de KNVB de laatste druppel bleek te zijn voor de druk op de velden om zowel voetbal als cricket op Nieuw Hanenburg te kunnen beoefenen. Na gesprekken met de Gemeente Den Haag is Quick twee kunstgrasvelden gegund, onder de voorwaarde dat de club een bijdrage levert van 350.000 euro aan deze velden. De velden worden dan deze zomer vervangen in de periode van 11 juni tot en met 3 september.

Presentatie

Na een uitgebreide presentatie over de gesprekken met de gemeente, gaf penningmeester Erik de Jonge aan hoe de financiering zou moeten zijn voor de investering in het kunstgras en het vervangen van de lichtinstallaties rondom alle velden door LED-veldverlichting, te starten met velden 1 en 4.
Om dit alles mogelijk te maken zal een lening nodig zijn van 450.000 euro.

Stemming

Na de beantwoording van de vragen, installeerde voorzitter Dick Vierling een stembureau en werd schriftelijk gestemd door de leden, of ze voor of tegen de aanleg van kunstgras op veld 2-3, de vervanging van de veldverlichting met LED-verlichting, het aangaan van een lening van 450.000 euro en de verhoging van de contributie met 12% zijn. Van de 95 stemgerechtigde leden stemden er 83 voor, 7 tegen, 1 blanco en waren er 4 onthoudingen.

Het voorstel werd dus ruimschoots aangenomen en het bestuur van Quick zal nu de vervolgstappen richting de Gemeente Den Haag, de Rabobank en de leverancier van de LED-veldverlichting zetten.

© Haaglanden Voetbal

   

Zoeken

Back to Top