Geen verandering op komst in bestuur van DWO

Het Zoetermeerse DWO heeft op 19 juni haar jaarlijkse Algemene Ledenvergadering. In het bestuur is geen mutatie op komst.

Conform het Huishoudelijk Regelement is bestuurslid Jeroen van der Burg aftredend, maar hij stelt zich weer herkiesbaar voor een nieuwe periode.

Dus blijft het bestuur, dat vorig jaar juni aantrad, volledig in functie in de volgende samenstelling: Ino Kalker (voorzitter), Thirza de Bruijn (penningmeester), Elisabeth Blok (secretaris), Gerben Scheffers (2e secretaris), Edgar Pors (bestuurslid), Jan van der Burg (bestuurslid), Jeroen Bierman (bestuurslid) en Jeroen van der Burg (2e penningmeester), indien hij weer het mandaat van de leden krijgt.

Lees verder