Scheveningen nodigt leden uit voor informatiebijeenkomst over nabije toekomst

Het bestuur van Scheveningen heeft alle leden, ouders van jeugdleden en vrijwilligers uitgenodigd voor een belangrijke informatiebijeenkomst op woensdag 26 juni aanstaande.

Na de zomer wacht seizoen 2024-2025. ,,Een seizoen waarin we op het veld weer plezier willen hebben en mooie prestaties neerzetten. Echter, dat kan alleen als er bij en rondom SVV Scheveningen de nodige zaken veranderen”, laat het bestuur in de aanhef van de uitnodiging weten.

,,Want”, gaat het bestuur verder, ,,de waarheid is dat zich donkere wolken samen pakken  boven ‘Houtrust’. Zowel financieel als organisatorisch zijn veranderingen nodig om onze mooie club in leven te houden en te laten bloeien. Tijdens deze vergadering lichten we toe hoe we ervoor staan en wat ons plan van aanpak is.”

Moeilijk

Scheveningen heeft het – zo laat het bestuur weten – door meerdere oorzaken momenteel   financieel moeilijk. Tijdens de informatiebijeenkomst zal het bestuur tekst en uitleg geven en  de oplossingsrichting delen en bespreken. ,,Doel is om in het nieuwe seizoen te werken met een realistische begroting waarin inkomsten en uitgaven met elkaar in balans zijn en we aan het einde van het seizoen een plusje kunnen realiseren. Dit vraagt om keuzes, die soms ook pijn doen en waarover we graag met u in gesprek gaan”, aldus het Scheveningen-bestuur.

Vrijwilligers

Zonder vrijwilligers kan geen enkele voetbalclub bestaan. Dat geldt uiteraard ook voor SVV Scheveningen. Helaas merkt het bestuur van de Houtrust-bewoners, dat er steeds minder vrijwilligers actief zijn bij de club. Het bestuur: ,,Dit betekent dat we sommige taken niet kunnen uitvoeren, maar nog belangrijker: de vrijwilligers die we wel hebben, moeten we beschermen. Ze zijn heel actief en doen heel veel voor de club, maar zij kunnen niet alles   doen. Ook voor hen is er een grens. We hebben echt meer vrijwilligers nodig, anders kan de club niet blijven draaien. Bij veel clubs gaan ze over op het verplichten van vrijwilligerswerk.  Zover zijn we bij SVV Scheveningen nog niet, maar als er niets verandert, is dat wel nodig.”

Nadenken

Het bestuur vraagt de leden en de ouders om alvast na te denken waarmee ze de club kunnen ondersteunen. Bij welke vrijwilligerstaak kan een lid of een ouder de club helpen? ,,Elke taak, hoe groot of hoe klein, is van harte welkom. Een uurtje helpen is ook al vrijwilligerswerk en kan ontzettend veel waard zijn”, aldus het bestuur.

Urgentie

Gelet op de urgentie wil het bestuur van SVV Scheveningen snel ‘meters maken’. Vandaar dat de leden al een vrijwilligersformulier kregen toegezonden met het verzoek dit in te vullen en te retourneren. ,,Vele handen maken licht werk, daar vertrouwen we op”, aldus het bestuur.

Lees verder