Kritische vragen op ALV Voorschoten’97 over herstructurering prestatievoetbal

In een bomvolle kantine op sportpark Adegeest waren zo’n 160 mensen afgekomen op de ALV van Voorschoten’97 waar uitvoering werd gesproken over de herstructurering van het prestatievoetbal.

Hierbij ging het om de omvorming van zondag selectievoetbal naar O23-voetbal op zaterdag. De wijze waarop het bestuur van de club dit proces heeft uitgevoerd gaf aanleiding tot veel kritische vragen en opmerkingen. De aanpak om allereerst met de direct betrokkenen te spreken en pas in een later stadium alle leden te betrekken gaf veel aanwezigen  het gevoel voor voldongen feiten te zijn gesteld en geen keuze meer te hebben. Het bestuur moest dit erkennen.

Doorstroming

De wens om met de introductie van Onder 23-selectieteams voor een betere doorstroming vanuit de eigen  jeugd naar de zaterdagselectie te zorgen wordt overigens ondersteund. Meer aandacht voor het vrouwenselectievoetbal is ook een wens die door de vereniging wordt geuit.  Al die stappen mogen echter niet ten koste gaan van het recreatieve voetbal of – een ander onderdeel binnen de club – de atletiek.

Balans

Aanbevelingen van de Raad van Advies om een balans tussen selectie- en recreatievoetbal te waarborgen,  zoals een heldere bestuurlijke verankering en toetsbare kaders voor de  invulling van de selectieteams zullen in de najaars-ALV aan de orde komen, zo laat het bestuur via de clubsite weten.

Benoeming en huldiging

Op deze ALV van Voorschoten’97 werd Jeffrey van Veen benoemd tot erelid, vanwege zijn jarenlange positieve inzet en betrokkenheid bij SVLV en Voorschoten’97.

Tonnie van Genugten werd benoemd tot lid van de Raad van Advies en voor de invulling van de bestaande bestuursvacatures werden benoemd Godwin Snijers en Johan Benning als duo voorzitters, Stef Hendriks als bestuurslid senioren en Eelke van Dijken als bestuurslid technische zaken.

 

 

Lees verder