HBS geeft tijdens ALV uitleg over stand van zaken clubhuis

Afgelopen maandag was de halfjaarlijkse Algemene Ledenvergadering (ALV). Naast een toelichting op de gebeurtenissen van de afgelopen periode waaronder het incident van de jeugd O16 met GSC ESDO en de val één van de lichtmasten op het hockeywaterveld, kwamen er ook feestelijke punten aan bod.

Tijdens deze vergadering werden twee Leden van Verdienste benoemd voor hun jarenlange inzet voor HBS-Craeyenhout: Laura van Gigch en Frank Breuning. Ook werd er uiteraard gesproken over de begroting en contributies. Penningmeester Pien Verweij-van der Vegt gaf een toelichting op de begroting voor het aankomende seizoen 2024-2025.

Kostenstijgingen

Het is duidelijk dat ook bij HBS wederom de kosten zijn toegenomen en de verwachte opbrengsten hierin moeten meebewegen. Verwachte kosten nemen toe door de prijsstijgingen, denk daarbij aan huisvesting, materialen voor onderhoud, gas en elektra, maar ook de afdelingsbudgetten nemen toe. Dat betekent een contributieverhoging van circa drie procent.

Clubhuis

Over de voortgang van de clubhuiscommissie gaf Tycho Vermeire een toelichting. De commissie is bezig met alle wensen te vertalen naar een Programma van Eisen. Dit programma zal input zijn voor het uitwerken van twee opties. Er is een optie sloop/nieuwbouw en een optie renovatie. Deze twee opties zullen helemaal doorgerekend worden, ook de tijdelijke maatregelen, zoals een clubhuis tijdens de verbouwing, worden daarbij meegenomen. Ook wordt er met de gemeente gekeken naar de mogelijkheden voor subsidies.

De uitgewerkte opties worden eerst besproken met het Algemeen Bestuur van HBS en vervolgens zal er een Bijzondere Algemene Ledenvergadering georganiseerd worden om de opties te bespreken en gezamenlijk met de leden een besluit te nemen.

(Foto: HBS-Remco van Oosterom)

 

 

Lees verder