Bestuur Scheveningen geeft openheid van zaken op bijeenkomst

Het bestuur van Scheveningen had de leden opgeroepen om woensdagavond naar het clubgebouw op Houtrust te komen. Het bestuur wilde informatie verstrekken over de financiële situatie en praten over het gebrek aan voldoende vrijwilligers.

Er is een duidelijke oproep gedaan dat er meer vrijwilligers moeten komen, omdat men wil voorkomen dat er roofbouw wordt gepleegd op de huidige mensen die zich inzetten voor de club. “SVV Scheveningen, een club door en voor de leden”, liet het bestuur weten. Dat resulteerde direct al in diverse toezeggingen van aanwezigen om zich in te gaan zetten als vrijwilliger.

Het bestuur van Scheveningen voelt zich gesteund door de grote opkomst en waardering die werd uitgesproken over de openheid, het beleid en de toekomstplannen. Vooral het enthousiasme van de aanwezigen én de diverse ter plekke gedane toezeggingen om de club actief te gaan helpen, maakt dat het bestuur met vertrouwen naar de toekomst kijkt.

Om de financiële situatie te verbeteren passeerden enkele aanbevelingen de revue: slimmer inkopen, scherpere controles op in- en verkoop, huidige contracten met leveranciers onder de loep nemen. Er zal ook actiever ingezet worden op het aanbrengen van nieuwe sponsoren. Het zijn overigens geen echt nieuwe zaken die aan het licht kwamen en die bij veel verenigingen ook al aandacht vragen.

(Foto: Scheveningen)

 

Lees verder