Carrel Pronk nieuw bestuurslid technische zaken bij SVC’08

Tijdens de algemene ledenvergadering van SVC’08 zijn de leden akkoord gegaan met de benoeming van een tweetal nieuwe bestuursleden. Carrel Pronk (foto) neemt in het bestuur de taak over van Robert Waterreus met de portefeuille technische zaken.

Het andere bestuurslid is Kim Janssen, die zich sterk maakt voor de meiden- en vrouwentak bij SVC’08. Verder werden tijdens dezelfde vergadering Lucien Hamers en Mark Fokker benoemd tot lid van verdienste. Zij zijn al jarenlang actief op het Oostersportpark als clubscheidsrechter.

Erelid

De eervolle onderscheiding van erelid was er voor Sjoerd Visser. Hij heeft zich sinds hij in 1998 lid werd van JAC  verschillende (bestuur)functies bekleed. Zo was hij bijvoorbeeld van 1998 tot 2003 secretaris van JAC. Tevens stelde hij sinds 2003 het clubblad samen. Daarnaast heeft hij nog tal van andere vrijwilligerstaken uitgevoerd en is hij op zaterdag actief als clubscheidsrechter. In 2007 werd Sjoerd Visser uitgeroepen tot vrijwilliger van het jaar bij de club.

Vrijwilligersbeleid

Tijdens de ALV was er ook aandacht voor het vrijwilligersbeleid van de club. Ook SVC’08 heeft dringend vrijwilligers nodig. Bestuurslid Marien de Jong gaf een toelichting op een digitaal inschrijfsysteem. Na een korte discussie ging de ALV akkoord en zullen de leden binnenkort nader worden geïnformeerd.

Lees verder