Aanvraag tegemoetkoming energiekosten sportclubs start 21 maart

Op 21 maart 2023 gaat de TEK-regeling (regeling tegemoetkoming energiekosten) open. Ook sportverenigingen kunnen van deze regeling gebruik maken.

Online informatiebijeenkomst

Op 14 maart 2023 houdt de Rijksdienst van Ondernemend Nederland (RVO) een gratis webinar. Hierin komen veel gestelde vragen aan bod. De online-bijeenkomst vindt plaats tussen 10.00 en 11.00 en men kan zich HIER aanmelden.

Om in aanmerking te komen voor de TEK moeten uw energiekosten minimaal 7 % van de totale omzet bedragen. Om dit te berekenen kun je de volgende stappen doorlopen:

  • Vermenigvuldig je werkelijke gasverbruik over 2022 met de modelprijs voor gas in 2022 (€ 2,41 per m3).
  • Maakt de vereniging gebruik van zonnepanelen? Dan trek je de teruglevering van je installatie eerst van het totale jaarverbruik af.
  • Vervolgens neem je het werkelijke elektriciteitsverbruik en vermenigvuldig je dit met de modelprijs voor elektra (€ 0,59 per kWh)
  • Daarna tel je de gas- en elektriciteitskosten bij elkaar op. Dit bedrag deel je door de totale omzet van 2022 en vermenigvuldig je met 100%.
  • Kom je minimaal op 7% uit? Dan voldoet de vereniging aan de eis.

Hoeveel subsidie kan de club ontvangen?

Het subsidiebedrag dat de vereniging kan krijgen, hangt af van de energieprijzen. Er wordt gerekend met maximum bedragen per m3 gas en kWh elektriciteit. Je kunt alleen van deze regeling gebruik maken als de modelprijs van 2023 hoger is dan € 1,19/m3 voor gas of € 0,35/kWh voor elektriciteit. Over de energiekosten boven deze drempelprijzen wordt 50% subsidie verleend.

De energieprijzen fluctueren. Hierdoor kan er van tevoren niet worden berekend op hoeveel subsidie de vereniging precies recht heeft. Om te voorkomen dat men achteraf subsidie moet terugbetalen, wordt er een voorschot van 50% gegeven. In 2024 wordt het definitieve subsidiebedrag gebaseerd op de modelprijs van gas en elektriciteit in 2023. Die maakt het CBS begin 2024 bekend.

Meer informatie

Op de website van RVO is uitgebreide informatie te vinden over de regeling en voorwaarden waaraan de vereniging moet voldoen. Hier vind je ook informatie over hoe je de aanvraag zo goed mogelijk kunt voorbereiden.

Energieloket

Voor vragen over alles wat met energie te maken heeft, heeft de KNVB een speciaal Energieloket. Het Energieloket is bereikbaar op werkdagen tussen 9.00 en 17.00 uur. Klik HIER voor meer informatie.

Extra hulp nodig bij het verlagen van de energierekening?

Met de TEK kan de vereniging profiteren van een tegemoetkoming in de hoge energiekosten. Dit biedt voor veel verenigingen de nodige ademruimte. Benieuwd naar extra bespaarmogelijkheden op de energierekening? Met de Groene Club, een initiatief van de KNVB, hebben we al ruim 1800 sportverenigingen geholpen bij het treffen van slimme maatregelen om onder andere energie én -kosten te besparen. Meer weten? Vraag vrijblijvend een advies aan.

(Bron: KNVB – foto: KNVB Media)

Lees verder