Frans Leermakers: ‘Bouwen aan fundament’

Frans Leermakers is al decennia nauw betrokken bij ADO, FC Den Haag en ADO Den Haag. In de jongste uitgave van de (digitale) ADO Post schrijft hij over de – naaste – toekomst van ADO Den Haag. Veel is in nevelen gehuld. Lees hieronder het redactionele stuk van Frans Leermakers.

De toekomst van ADO Den Haag is organisatorisch nog in nevelen gehuld. Waar andere bvo’s al zicht- en voelbaar bezig zijn met het komende seizoen wacht onze club nog op de bekendmaking van de nieuwe algemeen directeur, de technisch directeur en de nieuwe trainer. Nu zijn aflopende contracten (op tijd, wettelijk gezien dan) opgezegd, maar een vervolggesprek met desbetreffende spelers en kaderleden is er in de meeste gevallen nog niet geweest. En dan is de kans denkbeeldig, dat zij zich gaan oriënteren op een toekomst elders en gratis de deur uitlopen. Dit aan de ene kant. Aan de andere kant moet worden geconstateerd, dat inmiddels zo’n dertig jeugdspelers contractueel zijn vastgelegd.

De grootaandeelhouder ziet het opleidingscomplex De Aftrap dan ook als een belangrijke Broedplaats voor talenten. Bij de opleiding bestaat dus meer zekerheid over het nieuwe seizoen. Waar nodig zijn de selecties aangevuld en het ziet ernaar uit, dat er over het algemeen representatieve en perspectiefrijke teams worden geformeerd. De opleiding, tot Onder 21 althans. Waar bij alle andere selecties elk halfjaar POP-gesprekken (POP staat voor Persoonlijke Ontwikkelingsplan) plaatsvinden en in het maatschappelijke en bedrijfsleven een normale zaak is, ontbreekt deze nog bij Onder 21. Dit heeft te maken met de strategie de komende jaren Onder 21 en het eerste elftal meer te laten integreren. Hierover ongerustheid uitsprekend bij de grootaandeelhouder resulteert in een open gesprek. Daaruit wordt duidelijk, dat er wel degelijk toekomstplannen zijn, maar dat deze om meerdere redenen pas openbaar worden na afloop van dit seizoen. Achter de schermen wordt hard gewerkt met oog voor de Haagse en Nederlandse realiteit. We moeten op zich blij zijn met de huidige eigenaar, die ADO Den Haag de komende jaren financiële zekerheid geeft. Echter, het één behoeft het ander niet uit te sluiten. Naast het financiële aspect moet er toch ook duidelijkheid zijn over het sportieve en organisatorische aspect. Net als in de voorgaande jaren met andere grootaandeelhouders biedt de dagelijkse leiding van ADO Den Haag te weinig duidelijkheid over het nieuwe seizoen. De onduidelijkheid, die ADO Den Haag nu omgeeft, heeft ook trainer Dick Advocaat niet onberoerd gelaten. Hij besloot mede om deze reden een punt achter zijn trainerschap bij ADO Den Haag te zetten, zodra het seizoen erop zit. Ik begin steeds meer te begrijpen wat Dick in één van zijn persconferenties uitsprak: De club is het ADO van vroeger niet meer… Al die onzekerheid over een organisatorische toekomst, die we al kennen van de laatste jaren bevordert rust noch betrokkenheid en identificatie met de club. Zij creëert afstand met de trouwe leden, supporters en sponsoren.

Sport is het mooist met zijn onvoorspelbaarheid, zij het wel binnen het kader van een goede organisatie met een humane mate van redelijkheid. Anders is het gewoon een uitspatting van opportunisme. Daarvoor hoort ADO Den Haag te degelijk te zijn.

Met deze kanttekeningen hoop ik beleidsmakers binnen en buiten de club wakker te schudden. Het is in 2023 onvermijdelijk dat topvoetbal (voor vrouwen en mannen) steeds meer een globaal karakter krijgt. Vooralsnog lijkt het, dat we met de grootaandeelhouder daar een kans voor kunnen krijgen. Echter, dan moeten ieder die zich betrokken voelt bij de club (de Haagse gemeenschap, inclusief de gemeente) de komende weken wel snel haar eigen rol in pakken.”

(Foto: AD/Bert Tielemans)

Lees verder
Net binnen