sv Loosduinen vult bestuursvacatures in

  sv Loosduinen heeft in het bestuur een tweetal vacatures weten in te vullen, die van secretaris en van jeugdvoorzitter.

Het is alweer even geleden, dat bestuurslid Colinda Paauw (foto) bekend maakte te stoppen als jeugdvoorzitter, na deze functie ruim zeven jaar te hebben bekleed. In de ontstane vacature is voorzien door een tweemanschap, Rutger Hartman en Stanley van der Kruk. Zij gaan samen de jeugdafdeling van sv Loosduinen leiden, waarbij Hartman als bestuurslid zal worden voorgesteld.

Secretaris

Ook van secretaris Jan Tazelaar was bekend, dat hij niet meer herkiesbaar was. Een oproep leverde aanvankelijk weinig succes op. Maar Colinda Paauw is bereid gevonden om de functie van secretaris op zich te nemen. Jan Tazelaar zal nog enige ondersteuning bieden.

Het bestuur (in huidige en toekomstige samenstelling) heeft het volste vertrouwen in een werkbare en vruchtbare samenwerking. De mutaties moeten formeel nog worden goedgekeurd door de Algemene Ledenvergadering.

Samenstelling

De samenstelling van het toekomstig bestuur van sv Loosduinen ziet er als volgt uit: Aart Blanken (voorzitter), Colinda Paauw (secretaris), Stefan Develing (penningmeester), Arie Molenkamp (Hoofd TC), Rutger Hartman (jeugdvoorzitter, in samenwerking met Stanley van der Kruk), bestuurlijke ondersteuning: Tessa van der Gaarden en Jan Tazelaar.

Lees verder