Komend seizoen weer volledige competitie in reserve tweede klasse

Komend seizoen (2023-2024) wordt in de reserve tweede klasse weer een volledige competitie inclusief perioden en nacompetitie gespeeld. Dit besluit is genomen omdat uit onderzoek onder spelers is gebleken dat een grote meerderheid liever een volledige competitie speelt dan een aparte najaars- en voorjaarscompetitie, zoals dit seizoen het geval was.

Voorafgaand aan dit seizoen zijn er drie wijzigingen ingevoerd in de reserve tweede klasse. Naast de najaars- en voorjaarscompetitie met een herindeling in de winterstop, waren dat vrije inschrijving in de reserve tweede klasse en het verhogen van de grens tussen de A- en B-categorie naar tussen de reserve tweede en derde klasse.

Evaluatie

Alle drie de wijzigingen zijn dit voorjaar geëvalueerd, onder andere met een enquête onder spelers die dit seizoen in de reserve tweede klasse speelden. Van hen gaf maar liefst 83 procent aan liever een volledige competitie te spelen, zoals in het verleden gebruikelijk was. Deze duidelijke uitslag wil de KNVB niet negeren en daarom wordt vanaf komend seizoen (2023/’24) weer een volledige competitie inclusief perioden en nacompetitie gespeeld.

Vrije inschrijving blijft mogelijk

De andere wijzingen blijven wel van kracht. Vrije inschrijving blijft dus ook in 2023/’24 mogelijk in de reserve tweede klasse. Van deze mogelijkheid is in het huidige seizoen veel gebruik gemaakt en het had een positief effect op de krachtsverschillen.

Door de vrije inschrijving kan het betekenen dat in districten waar veel animo is voor deze klasse, niet alle kampioenen (rechtstreeks) kunnen promoveren naar de reserve eerste klasse. Aan de hand van het aantal inschrijvingen zal per district en speeldag een promotie- en degradatieregeling worden opgesteld.

(Bron: KNVB)

Lees verder