Zwarte Pijl brengt statement naar buiten na duel tegen Ariston’80

Zwarte Pijl wenst naar aanleiding van de berichtgeving over de wedstrijd tussen Zwarte Pijl en Ariston’80, die afgelopen zaterdag gespeeld werd en veel tumult opleverde, een statement naar buiten brengen.

Namens de zaterdag derdeklasser meldt voorzitter Derrick Echteld:
,,Zwarte Pijl, de vooraanstaande Multiculturele voetbalclub gevestigd in Rotterdam, wenst te reageren op de tendentieuze en ongebalanceerde berichtgeving die recentelijk naar buiten is gekomen met betrekking tot de nacompetitiewedstrijd tussen Zwarte Pijl en Ariston ’80. De club wil helderheid scheppen omtrent de gebeurtenissen en benadrukt het belang van objectiviteit en fair play in de media.

De wedstrijd, die op zaterdag 3 juni plaatsvond, eindigde triomfantelijk voor Zwarte Pijl. Echter, helaas hebben verschillende mediakanalen inaccuraat verslag gedaan van de wedstrijd, met name het artikel in het Algemeen Dagblad waarin de coach van Hillegersberg, de komende tegenstander, zijn visie deelde.

Voorzitter Derrick Echteld wenst de feiten op correcte wijze te belichten en wil benadrukken dat er enkele misverstanden zijn ontstaan die rechtgezet dienen te worden. Eerst en vooral wil hij het discutabele moment van de gele kaarten benoemen, die een speler van Zwarte Pijl ten deel viel en resulteerde in zijn uitzetting van het veld. Echteld benadrukt dat de club respect heeft voor de beslissing van de scheidsrechter, maar stelt tevens dat er ruimte is voor discussie omtrent de gegrondheid ervan.

Een ander punt van betwisting betreft de toegevoegde blessuretijd van ruim een kwartier door de arbitrage. Echteld bestempelt deze beslissing als onnavolgbaar en erkent dat dit ongenoegen heeft veroorzaakt bij de supporters van Zwarte Pijl, die zich benadeeld voelden. Niettemin, Echteld onderstreept dat voetbalwedstrijden vaak gepaard gaan met oplopende emoties en dat het cruciaal is om op gepaste wijze met deze spanning om te gaan en respectvol gedrag te waarborgen.

De voorzitter verwijst tevens naar de omstreden penalty die aan Ariston ’80 werd toegekend gedurende de blessuretijd. Volgens Echteld was de handsbal onbedoeld en had deze beslissing nooit genomen mogen worden. Hij benadrukt dat dergelijke situaties inherent zijn aan het spel en dat ondanks de controverse, de spelers van Zwarte Pijl na afloop van de wedstrijd de scheidsrechter en zijn assistenten bedankten voor hun toewijding en leiderschap.

Daarnaast wenst Echteld duidelijkheid te verschaffen omtrent de aanwezigheid van de politie tijdens en na de wedstrijd. Hoewel het publiek verbaal zijn onvrede kenbaar maakte, benadrukt hij dat er geen excessen of gewelddadigheden hebben plaatsgevonden. Het besluit om de politie te bellen werd genomen als preventieve maatregel, na een constructief gesprek tussen Derrick Echteld, de voorzitter van Zwarte Pijl, en de politie werd echter geconcludeerd dat er geen directe aanleiding was voor verdere ingrijpende maatregelen. Desondanks besloot de politie uit voorzorg aanwezig te blijven, wat uiteindelijk geen verdere waarde toevoegde aan de situatie.

De uiteindelijke overwinning van Zwarte Pijl na een zenuwslopende wedstrijd, waarbij zij met slechts 9 spelers stonden, heeft begrijpelijkerwijs sterke emoties losgemaakt bij zowel het thuispubliek als de spelers zelf. Echteld erkent dat het behalen van de overwinning onder dergelijke omstandigheden reden geeft tot vreugde en trots.

Het is echter belangrijk om op te merken dat Zwarte Pijl, zelfs te midden van de emoties, erin slaagde om sportiviteit hoog in het vaandel te houden. De spelers van Zwarte Pijl namen de tijd om de scheidsrechter en zijn assistenten te bedanken voor hun inzet en leiderschap tijdens de wedstrijd. Dit getuigt van de integriteit en respectvolle houding van de club, zelfs in moeilijke situaties.

Zwarte Pijl wil benadrukken dat de negativiteit die rondom de wedstrijd is ontstaan, grotendeels voortkomt uit subjectieve waarnemingen en verhalen. De club gelooft sterk in het belang van objectiviteit en een gebalanceerde berichtgeving. Het streven naar eerlijke en accurate verslaggeving is cruciaal om verdeeldheid te voorkomen en het sportieve klimaat te bevorderen.

Als vooraanstaande voetbalclub blijft Zwarte Pijl zich richten op haar voetbalontwikkeling en het bevorderen van sportiviteit, respect en fair play binnen en buiten het veld. De club is vastbesloten om succesvol te zijn in de nacompetitie en zal zich niet laten afleiden door ongefundeerde berichtgeving.

Zwarte Pijl roept op tot een constructieve dialoog en een eerlijke, gebalanceerde berichtgeving in de media. De club blijft zich inzetten voor een positieve en harmonieuze voetbalgemeenschap waarin sportiviteit en respect centraal staan en dat zal ook aanstaande zaterdag het geval zijn tijdens de thuiswedstrijd tegen Hillegersberg.”

(Foto: VoetbalRotterdam)

Lees verder