KNVB gaat ongewenst gedrag op en rond voetbalvelden aanpakken

Steeds vaker is het amateurvoetbal het decor van ongewenst gedrag. Dit is voetbal breed onacceptabel en wat de KNVB betreft wordt dit snel een halt toegeroepen. Een toegankelijk, gastvrij en veilig voetbal voor jong – en oud is op dit moment topprioriteit bij de KNVB.

De KNVB gaat hiervoor een integrale aanpak vanuit haar strategie uitrollen in het komend seizoen. Uit diverse signalen is namelijk gebleken dat de incidenten op en rond de (amateur)velden na corona heftiger zijn. Daarom gaat de KNVB deze kwestie nog steviger op de kaart zetten.

Voetbal verbindt

Voetbal overstijgt alle grenzen. Voetbal verbindt culturen, talen en kleuren. In alle vooruitgang die er is geboekt, in alle verbinding en verbetering, heeft voetbal een positieve rol gespeeld. Helaas zien we dat enkele individuen en groepen zich schuldig maken aan ongewenst gedrag en zelfs geweld. Maar de verbindende kracht van voetbal zal ook dit verslaan. Daar is de KNVB van overtuigd. Het begint met het teamgevoel in de kleedkamer, het gedrag naast en op het veld, via de clubliefde en de tribunes laten zien dat dit gedrag geen plaats heeft in ‘ons’ voetbal en ‘onze’ samenleving.

Doel

Het doel is om de verbindende kracht van voetbal te bevorderen. Dit vereist regievoering, het evalueren van bestaande programma’s en activiteiten, en het verkennen van mogelijke nieuwe initiatieven. Om deze aanpak kracht bij te zetten, wil de KNVB korter op de bal zitten en dus sneller tot acties over te gaan. Gedurende het seizoen zal het beleid aangescherpt worden, gebruikmakend van het bestaande curriculum aan regels en afspraken, programma’s en opleidingen.

Komend seizoen gaat de KNVB in ieder geval de volgende acties ondernemen:

1.       Aanpak van vuurwerk bij wedstrijden.

2.       Risico-aanpak voor verenigingen intensiveren.

3.        Verbeterde bescherming van scheidsrechters.

4.        Herijking van het tuchtbeleid. Er zullen in overleg met tuchtcommissies en aanklagers stappen worden gezet tot verbeteringen en aanpak (denk bv aan sancties) – en meer dan normaal gesproken zero tolerance beleid hanteren.

5.       Thema S&R nog nadrukkelijker onderdeel maken van programma’s en opleidingen bestuurders, voetbalcoaches, hoofden opleiding (preventie).

De KNVB gaat werken met een regiegroep en een routekaart ontwikkelen, met een korte termijn en een langere termijnplanning. Ook zullen de scheidsrechters en bestuurders hier goed in betrokken worden.

De KNVB vraagt alle betrokkenen in de samenleving die te maken hebben met voetbal en invloed hebben op het voetbalklimaat om hun verantwoordelijkheid te nemen. Als voetbalbond zullen al die betrokkenen geholpen en begeleid worden. ‘Samen staan we voor sportiviteit en respect op en rond de velden en in de zalen’, aldus de KNVB.

(Bron: KNVB)

Lees verder