Voorzitter Excelsior Maassluis kondigt afscheid aan

Op de ledenvergadering van 9 oktober aanstaande zal Hans de Leeuw (foto) aftreden als voorzitter van Excelsior Maassluis. ,,Drie jaar geleden werd ik in die functie gekozen en conform onze statuten treedt ieder bestuurslid na drie jaar af. Hij of zij dient dan herkozen te worden. Ik heb echter besloten om me niet herkiesbaar te stellen”, aldus De Leeuw op de clubsite.

De Leeuw heeft daar een plausibele reden voor. ,,Mijn vrouw en ik hebben de keus gemaakt om aan het eind van dit jaar te gaan verhuizen naar Zaltbommel. We hopen beiden te gaan genieten van een vervroegd pensioen. Nu ons werk ons niet meer bindt aan deze regio, hebben we uiteindelijk besloten terug te keren naar het midden van het land, waar onze wortels min of meer liggen.”

Moeite

De Leeuw heeft toch moeite gehad met het inmiddels genomen besluit. ,,In 2014 werd ik directeur van Rabobank Westland en werd ik als inwoner van Maasland supporter van Excelsior Maassluis. Toen de Rabobank hoofdsponsor werd werden de contacten intensiever. Uiteindelijk leidde dat er drie jaar geleden toe dat ik tot voorzitter werd verkozen van deze mooie vereniging. De afgelopen drie jaar heb ik met veel plezier die functie mogen uitoefenen en de club veel beter leren kennen. Helaas heeft het maar drie jaar mogen duren. Het afscheid wordt echter gemakkelijker doordat ik weet dat de vereniging er goed voorstaat, zowel in financiële zin als uit sportief oogpunt.”

Opvolger

Bovendien weet De Leeuw, dat zijn opvolger al klaar staat. Het bestuur van Excelsior Maassluis zal op 9 oktober Harald Lourens voorstellen als zijn opvolger, de huidige penningmeester. De Leeuw tot slot: ,,Ik ben blij dat hij die taak op zich wil nemen en ga er vanuit dat de leden dat van harte zullen ondersteunen.”

 

Lees verder