SVC’08 op zoek naar nieuwe voorzitter na aanstaand vertrek Rob de Roo

Na drie jaar jeugdvoorzitter en vijf jaar voorzitter van SVC’08 legt Rob de Roo (foto) zijn functie tijdens de Algemene Ledenvergadering op 27 oktober aanstaande neer. Het Bestuur van SVC’08 is nu naarstig op zoek naar een opvolger.

Het bestuur is echter nog niet in die opzet geslaagd. Het bestuur hoopt dat er onder de betrokken leden een serieuze kandidaat zal opstaan, die de rol van De Roo over wil nemen zoals hij dat vijf jaar geleden heeft gedaan na het afscheid van Piet Overduin.

Gewaardeerd

Rob de Roo omschrijft zelf zijn functie als volgt: ,,Een eervolle en door de leden gewaardeerde taak.” En over de te verrichten werkzaamheden zegt de huidige voorzitter: ,,Je bespreekt in de maandelijkse bestuursvergaderingen de lopende zaken op de vereniging en denkt mee aan lange termijn projecten. Het onderhoud van het pand valt onder de verantwoordelijkheid van de Stichting Oostersportpark met een zelfstandig bestuur. Beide besturen informeren elkaar. Als voorzitter probeer je in de vergaderingen de besluitvorming soepel te laten verlopen met inachtneming van alle meningen en uitgaand van de beleidsplannen. Een belangrijke rol van de voorzitter is het onderhouden van contacten met sponsoren, KNVB, andere verenigingen en natuurlijk de vrijwilligers. Al met al een heel mooie gewaardeerde functie.”

En nu maar hopen voor de club dat tijdig een nieuwe voorzitter zich aandient!

Lees verder