Belangrijke ALV voor SVH, voorzitter Martijn de Weerd: ,,SVH is 95 jaar, hoe ziet de toekomst eruit?”

SVH houdt op donderdag 12 oktober haar Algemene Ledenvergadering. Het bestuur heeft dit keer voor een andere insteek gekozen. Alle leden en ouders van jeugdleden zijn uitgenodigd. Voor het functioneren van de club is het belangrijk dat eenieder aanwezig is bij de Algemene Ledenvergadering, aldus voorzitter Martijn de Weerd (foto).

Martijn de Weerd op de clubsite: ,,We kunnen weer een uitgebreide agenda presenteren, maar als bestuur hebben we ervoor gekozen om als centraal thema voor deze ALV de volgende  vraag aan de leden te stellen: SVH is 95 jaar, maar hoe ziet onze toekomst er uit?”

Cruciaal

De Weerd legt uit: ,,Wat bedoelen we hiermee? We bedoelen hiermee dat de club op een cruciaal punt is aangekomen, waarbij het absoluut noodzakelijk is om keuzes te maken en knopen door te hakken. En omdat het gaat om met elkaar samenhangende zaken, is er geen agenda met aparte bespreekpunten. Op hoofdlijnen moeten we met elkaar in gesprek over zaken als organisatie, financiën en accommodatie. Als bestuur zullen we de leden meenemen in de ontwikkelingen van de afgelopen jaren, de problemen die we onderweg hebben gehad, hebben opgelost en nog hebben en uiteraard de stand van zaken op dit moment. Aan de hand hiervan willen we met de leden van gedachten wisselen over keuzes, oplossingen en te ondernemen acties. Het is niet het moment om met de armen over elkaar in de stoel te blijven zitten. Met z’n allen zijn wij de club.”

De ALV bij SVH begint om 20.00 uur en het bestuur wil om 22.00 de vergadering sluiten.

Lees verder