Gemeente Rijswijk over uitzetten lampen trainingsveld RVC Celeritas: ‘Onacceptabele actie’

Inmiddels heeft ook de gemeente Rijswijk vrijdagmiddag gereageerd op de actie van Hans Lammertink, beheerder van de opstallen op het Sportpark Prinses Irene, die namens zijn stichting donderdagavond de lampen had uitgezet, waardoor training voor de selectie van RVC Celeritas onmogelijk werd.

Tekst: Peter Petit

,,De gemeente Rijswijk is eigenaar van de velden op het sportpark en als zodanig de verhuurder van de velden. De gemeente verhuurt de velden aan RVC Celeritas voor de uren dat zij activiteiten hebben en aan de Stichting Sportpark Prinses Irene, voor met name trainingsuren van de ADO Den Haag vrouwen. De partijen kunnen in onderling overleg afspreken dat er uren uitgeruild worden en zijn zelf verantwoordelijk voor een goede samenwerking. Hierin speelt de gemeente Rijswijk geen rol. Wij ervaren de huidige constructie met enerzijds de stichting en anderzijds de vereniging als zeer complex en concluderen ook dat een jarenlang conflict niet opgelost wordt. De situatie die zich donderdagavond voordeed en de actie vanuit de stichting is voor ons onacceptabel. Sporters zijn de dupe van een conflict tussen besturen en dat zou niemand met een sporthart moeten willen. En dat zullen wij overbrengen aan de stichting”, aldus de reactie van de gemeente Rijswijk.

De stadsderby tussen Vredenburch en RVC Celeritas gaat zaterdagmiddag gewoon door, ondanks dat RVC Celeritas om uitstel van de wedstrijd had gevraagd.

Lees verder