Verkoop van rubber infill materialen over acht jaar niet meer mogelijk

De Europese Commissie wil in het kader van de Green Deal de vervuiling door microplastics terugdringen. Hieronder valt ook het gebruik van rubber infill materialen in kunstgrasvelden. Over acht jaar is de verkoop van deze producten verboden. De KNVB is in gesprek met het ministerie van VWS om de transitie goed te organiseren.

Na onderzoek door het ECHA (Europese Agentschap voor Chemische Stoffen) is de Europese Commissie tot de conclusie gekomen dat het gebruik van microplastics dusdanig vervuilend is voor de omgeving dat de Europese Commissie de verkoop van deze materialen wil verbieden. De KNVB heeft samen met UEFA en andere bonden uit Europa gepleit voor een degelijke transitieperiode. Mede dankzij de input van het Europese voetbal heeft de Europese Commissie besloten om de transitieperiode voor sportvelden langer te maken dan voor andere sectoren.

Dat heeft gevolgen voor veel voetbalclubs in Nederland (en de gemeenten die vaak eigenaar zijn van de sportparken), omdat de rubber infill materialen in kunstgrasvelden onder deze microplastics vallen.

Ambitie Nederlandse Overheid

De Nederlandse overheid heeft eerder al aangegeven dat Nederland in 2030 over moet gaan naar volledig circulaire sportvelden. Deze ambitie is ook door de KNVB omarmd. Er wordt werk gemaakt van het onderzoek naar gepaste alternatieven.

Transitie

Het is natuurlijk zo dat bestaande velden niet van de ene op de andere dag kunnen worden vervangen. Daarom gaat het verbod op de verkoop van deze producten over acht jaar in. Dat geeft belanghebbenden de tijd om de transitie goed te organiseren. De KNVB is hierover al in gesprek met het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

(Bron: KNVB)

Lees verder