Vertrouwensbreuk binnen DSO tussen bestuur en vrouwenafdeling

Bij het Zoetermeerse DSO is een vertrouwensbreuk ontstaan tussen het bestuur en de leden van de commissie vrouwenvoetbal. Gedacht werd, dat dit punt ook aan de orde zou komen tijdens de Algemene Ledenvergadering van DSO afgelopen maandag, maar ‘het punt is verder niet ter tafel gekomen’, aldus voorzitter Ruud Meere (foto), die voor een nieuwe termijn is herkozen.

De vrouwencommissie bracht het volgende statement uit: ,,Onze club heeft jarenlang de ruimte geboden aan de visie van het damesvoetbal dat leidde tot groei, plezier en sportief succes. Met trots hebben wij gebouwd aan een succesvolle damesafdeling. Helaas is er een vertrouwensbreuk ontstaan, waardoor wij als dames bestuur hebben besloten om onze taken voor de damescommissie neer te leggen. Wij blijven enkel als trainers en/of ouders betrokken bij DSO.
DSO is een vereniging met vrijwilligers. Elk gekozen bestuur van een vereniging heeft een termijn en de huidige termijn verloopt. Nieuwe kandidaturen moeten aangedragen worden met een minimum van 30 handtekeningen. Het jezelf verkiesbaar stellen is naar onze mening democratisch en reglementair. Drie kandidaten hadden zich verkiesbaar gesteld voor de aankomende ALV. De damesafdeling heeft deze nieuwe kandidaatstelling omarmd, maar heeft niets te maken met het opzetten van de kandidaatstelling. Dit was voor ons even groot nieuws als voor eenieder ander.Medio juni 2023 heeft de damesafdeling akkoord ontvangen van de TC op het beoogde begrootte budget. Echter werd bij de start van dit seizoen door het bestuur aangegeven dat 5 selectieteams en het bijbehorende budget onacceptabel is. Het bestuur kiest ervoor om hier geen gelijke behandeling te hanteren. Er is nooit gevraagd om gelijke middelen maar gevraagd om gelijke kansen. Op zijn minst; dezelfde behandeling. Jongens en meisjes moeten gelijke kansen krijgen.”

Kandidaten

In de aanloop naar de Algemene Ledenvergadering hadden zich drie mensen gemeld om in aanmerking te komen voor een bestuursfunctie, te weten Rinus van Ruitenburg, Irene Wiltenburg en Philip Bras. Volgens voorzitter Meere zou het hier een coup betreffen vanuit de commissie vrouwenvoetbal. Rinus van Ruitenburg daarover: ,,De dames worden (door voorzitter Meere in het Zoetermeers Dagblad) beschuldigd van het plegen van een coup. Dat schaadt de vereniging. Wij hebben echter in woord en geschrift aangegeven dat de dames niet de reden zijn/waren voor onze kandidaatstelling.”

Zoals gemeld, is dit onderwerp niet besproken op de ALV volgens voorzitter Ruud Meere. DSO zal wel – door het terugtreden van de damescommissie – op zoek moeten naar leden, die het vrouwenvoetbal binnen de club alsnog gaan oppakken.

 

 

Lees verder