Vertrouwensbreuk bij DSO niet per sprake omdat ALV ‘einde agenda’ niet haalt

In aanvulling op een eerder stuk op Haaglanden Voetbal zijn wij nader geïnformeerd waarom het onderwerp ‘vertrouwensbreuk met damescommissie’ niet ter sprake is gekomen. Eén en ander had te maken met het feit, dat de agenda van de ALV van DSO afgelopen maandag ‘het einde niet haalde’.

Er zal een aanvullende BALV georganiseerd worden waarin de begroting besproken zal worden besproken. Er zijn vragen gesteld over de resultatenrekening van het afgelopen seizoen. De financiële commissie was in haar verslag kritisch (er is immers veel meer geld uitgegeven dan begroot), maar adviseerde de ALV desalniettemin toch om het bestuur decharge te verlenen op het gevoerde financiële beleid.

BALV

Na stemming bleek dat er onvoldoende draagvlak was van de ALV en dat de ALV niet “bereid” was tot deze dechargeverlening. Het bestuur heeft hierop besloten de begroting (het volgende agendapunt) niet inhoudelijk te behandelen (ook gezien het feit dat het op dat moment al 23.15 uur was) en een BALV uit te schrijven waarop de behandeling van de begroting op de agenda staat.

Reactie

Philip Bras (foto), die zich samen met Rinus van Ruitenburg en Irene Wiltenburg terugtrok na een eerdere kandidaatstelling voor het bestuur van DSO, reageerde op facebook: ,,Tijdens de behandeling van de begroting moet blijken of het dames/meidenvoetbal voldoende budget krijgt om de plannen uit te kunnen voeren. Ingediende begrotingen zijn vooralsnog ingetrokken (of niet eerder toegekend, dat is voor mij onduidelijk). Op de komende BALV moet blijken hoe het Dagelijks Bestuur van DSO hier, gezien de laatste ontwikkelingen, tegenaan kijkt en of er wellicht toch ruimte is. Tot slot hoop ik natuurlijk dat alle dames en meiden (inclusief mijn dochter, zij voetbalt ook bij DSO) lid blijven bij de vereniging en dat het DB opkomt voor de belangen van alle leden.”

Intern bespreken

Uiteraard hebben wij ook DSO-voorzitter Ruud Meere om een reactie gevraagd, die terecht laat weten: ,,Je zult begrijpen dat het voor mij als voorzitter niet gepast is om interne zaken van de DSO in de pers te bespreken. Het klopt dat er voor 1 december een BALV zal worden uitgeschreven.” Daarna is Meere te gast in ons TV-programma Haaglanden Voetbal Midweeks.

Lees verder