Ook lokale Rijswijkse politiek mengt zich in conflict RVC Celeritas en Stichting Sportpark Prinses Irene

Ook in de lokale Rijswijkse politiek is het lang voortslepende conflict tussen RVC Celeritas en het beheer van sportpark Prinses Irene inmiddels een heet hangijzer aan het worden. Zo heeft de eenmansfractie van de Partij voor Gelijkheid en Rechtvaardigheid (G&R) schriftelijke vragen aan sportwethouder Larissa Bentvelzen (Beter voor Rijswijk) over de ruzie gesteld.

Tekst: Peter Petit

Fractievoorzitter Mohamed el Majjaoui (foto) laat weten verontrustende meldingen van ouders te hebben ontvangen van kinderen die plotseling in het duister stonden nadat door Hans Lammertink, eigenaar van de opstallen op het sportpark, de lichtmasten waren uitgezet. Majjaoui noemt de situatie niet allen verontrustend, maar ook gevaarlijk voor de veiligheid van de kinderen en de ouders. ,,Het is voor ons duidelijk dat er diepgaande spanningen zijn tussen RVC Celeritas en Stichting Sportpark Prinses Irene (SSPI), wat deze onacceptabele gebeurtenissen lijkt te veroorzaken. Het welzijn en de veiligheid van kinderen is een prioriteit die geen compromissen zou mogen kennen”, aldus de fractieleider van G&R, die benadrukt dat zijn grootste zorg ligt bij het welzijn en veiligheid van de kinderen en hun ouders.

Afspraken

El Majjaoui vraagt de wethouder welke afspraken er gemaakt zijn tussen het college in Rijswijk en de betrokken partijen over het beheer en gebruik van de verlichting op het sportpark aan de Schaapweg, aan de rand van Den Haag. Ook vraagt het raadslid of het college kennis heeft genomen van de geschillen tussen RVC Celeritas en de stichting die mogelijk bijdragen aan deze onveilige situatie. ,,Welke stappen onderneemt het college om de spanningen tussen de twee partijen te adresseren en te helpen oplossen? Hoe gaat het college actief waarborgen dat de veiligheid van kinderen, ouders en andere bezoekers in het park in de toekomst gegarandeerd wordt”, vraagt El Majjaoui aan de Rijswijkse wethouder. De vragensteller laat weten gezien de urgentie van deze kwestie spoedig duidelijke antwoorden en actie vanuit het college te verwachten om deze zorgelijke situaties in de toekomst te voorkomen.

PvdA

Een andere partij in de Rijswijkse gemeenteraad, de Partij van de Arbeid, laat op X (voorheen twitter) weten onlangs een goed gesprek te hebben gehad met het bestuur van RVC Celeritas over kleedkamers, verlichting en speelgelegenheid met het oog op het komende winterseizoen. Het raadslid Erik van der Veer hoopt dat er binnenkort een oplossing komt voor de vragen die er zijn.

Beter voor Rijswijk

Ook Remco Nunnikhoven van de lokale partij Beter voor Rijswijk heeft inmiddels met beide partijen gesproken. Het oud-lid van de Rijswijkse Sportaad: ,,De situatie op het sportpark is natuurlijk niet leuk. Het zijn volwassen mensen die niet altijd volwassen doen. Er liggen nu verbeterde afspraken die zijn gemaakt met wethouder, ambtenaren, uitbater en vereniging. Afspraken die afgelopen zaterdag nog verder zijn aangescherpt, dus ik hoop nu dat beide partijen zich hieraan houden. Het lijkt wel of op dat gedeelte van het sportpark een vloek rust”, aldus Nunnikhoven, daarbij doelend op de opheffing van een eerdere bespeler van het sportpark, Haaglandia. Het bestuur van deze vereniging besloot in 2017 de stekker eruit te trekken nadat de gemeente Rijswijk de huur van de velden had opgezegd wegens een grote betalingsachterstand en een kort geding hierover door de fusieclub (RVC en FC Kranenburg) was verloren.

Lees verder