Gehele Quick-bestuur treedt reglementair af en alle leden stellen zich weer herkiesbaar

Op de Algemene Ledenvergadering van Quick op 31 oktober komen er geen mutaties in het bestuur.

Op die vergadering treedt namelijk reglementair het gehele bestuur af, maar alle leden stellen zich weer herkiesbaar in hun huidige functie. Dat betekent dat ook Marcel de Kler, clubwatcher van Quick voor Haaglanden Voetbal, als secretaris aanblijft.

Op de agenda de gebruikelijke punten en na de bestuursverkiezing wordt gesproken over herijking sportbeleid proces, inclusief analyses en dilemma’s.

Lees verder