KNVB berekent administratiekosten bij niet tijdig invullen wedstrijdformulier

Direct na afloop van een wedstrijd vult de scheidsrechter of spelbegeleider de uitslag in op het digitale wedstrijdformulier (mDWF). De KNVB constateert, dat het wedstrijdformulier lang niet altijd op tijd wordt ingevuld en afgerond. Tot afgelopen seizoen stuurde de bond herinneringen. Nu gaat de KNVB flinke administratiekosten in rekening brengen.

Vorig seizoen zond de KNVB nog meerdere herinneringen in de hoop en verwachting dat een wedstrijduitslag alsnog werd ingediend, maar vaak zonder succes. Hierdoor ontbreken ieder seizoen veel uitslagen en ontstaan incomplete standen. Vanwege het belang van de uitslagen worden er al vanaf dit seizoen vanaf de tweede herinnering administratiekosten in rekening gebracht.

Werkwijze

Kort na een weekend of speeldag stuurt de KNVB kosteloos een herinnering voor het vastleggen van het complete wedstrijdformulier. Als een formulier daarna niet compleet wordt afgerond, stuurt de KNVB enkele dagen later opnieuw een herinnering aan de secretaris. Hiervoor wordt per ontbrekend of incompleet formulier 10,80 euro in rekening gebracht aan administratiekosten. Is een week later nog geen bericht ontvangen, dan ontvangt de secretaris een derde herinnering. De kosten hiervan zijn 71,70 euro per ontbrekend of incompleet formulier.

De KNVB wijst erop, dat deze kosten zijn terug te vinden in de tarievenlijst amateurvoetbal seizoen 2023-2024. Deze lijst is in juni goedgekeurd door de Algemene Ledenvergadering. Clubs dienen dus alert te zijn om onnodige kosten te voorkomen.

Lees verder