Rabobank Regio Den Haag verlengt sponsorcontract met Laakkwartier

Tijdens een businessbijeenkomst bij Sir Winston Leisure heeft Aliëtte Slob bij afwezigheid van de directeur coöperatieve Rabobank Harry Wientjens, het sponsorcontract met Laakkwartier met één jaar verlengd.

,,We zijn bijzonder blij met de verlenging van het sponsorcontract”, reageert Ron Jansen, voorzitter van HVV Laakkwartier. ,,De Rabobank is al jaren een gewaardeerde partner voor onze vereniging met wie we goed kunnen samenwerken. Dat geldt zowel voor de verenigings- als voor de maatschappelijke activiteiten.”

Verbinding

Harry Wientjens vervolgt: ,,Als bank vinden we het belangrijk verbinding te hebben met de omgeving. Samen bereik je meer dan alleen. Met Laakkwartier zetten we ons gezamenlijk in voor de buurt. Maar ook binnen de club ondersteunen we initiatieven die de leden, de club en de maatschappij ten goede komen”, geeft hij aan. ,,Wij kijken naast een vervolg van onze duurzame samenwerking, uit naar de oprichting van de Business Club Laakkwartier waarin alle sponsoren van de stichting en de vereniging zijn ondergebracht. Wij zijn er trots op komend jaar één van de hoofdsponsoren te blijven van deze mooie club.”

H.V.V. Laakkwartier & Rabobank. Investeren in elkaar en investeren in de buurt.

(Foto: Ab de Heus)

Lees verder