Uitbreiding KNVB Campus kan niet in Zeist

Om internationaal topsport te kunnen blijven bedrijven, moet de KNVB Campus worden uitgebreid. Hiervoor heeft de KNVB een plan ingediend bij de gemeente Zeist. De bond heeft helaas moeten besluiten dit plan terug te trekken. De reden hiervoor is dat het college van B&W van Zeist in een principebesluit vijf extra voorwaarden bij het bestemmingsplan ‘uitbreiding KNVB-campus’ heeft toegevoegd.

Een cruciaal onderdeel is dat er maar twee extra voetbalvelden op de KNVB Campus in Zeist erbij mogen. En dat past niet bij de ambities die we hebben. Just Spee, bondsvoorzitter KNVB: ,,We zijn teleurgesteld dat het is vastgelopen. Wij achten twee extra velden onvoldoende om onze topsport en maatschappelijke ambities te realiseren voor de komende jaren. Vanuit onze strategische visie op de ontwikkeling van de KNVB Campus vinden we het noodzakelijk om minimaal vier extra voetbalvelden te hebben. Na eerder overleg met de gemeente hebben wij al een grote stap gezet om tegemoetkoming aan de gemeente drie velden te accepteren.”

Topsportambitie

De uitbreiding is belangrijk, want de KNVB wil het voetbal naar een hoger niveau brengen, de topsportambitie uitstralen en zoveel mogelijk diverse teams – van jong naar oud, vrouwen en mannen – samen kunnen brengen op één terrein. Op dat terrein moeten alle nieuwste topfaciliteiten die je kunt verwachten van de grootste sportbond van Nederland komen. Een hoofddoel is een groot toernooi winnen. De KNVB wil niet achterlopen ten opzichte van buitenlandse voetbalbonden en een voortrekker blijven in de internationale voetbalwereld. Over deze wensen en ambities is uitvoerig gesproken met de gemeente Zeist en daarom is de teleurstelling groot dat er uiteindelijk geen consensus is bereikt.

Elders

,,Daarom trekken we met pijn in ons hart het verzoek tot wijziging van het bestemmingsplan bij gemeente Zeist in. Wij willen benadrukken dat onze voorkeur absoluut in Zeist lag en we de afgelopen vier jaar vol hebben ingezet op duurzame uitbreiding in deze voor ons vertrouwde en zeer gewaardeerde omgeving”, aldus de bondsvoorzitter van de KNVB, Just Spee.
Momenteel beraadt de KNVB zich hoe binnen tien jaar de uitbreiding wel te realiseren met oog op de sportieve en maatschappelijke ambities die we nastreven. Dit betekent dat er nu een grotere kans bestaat dat de toekomstige KNVB Campus elders in Nederland moet worden gerealiseerd. Vooralsnog blijft de KNVB in de huidige vorm in Zeist.

(Bron: KNVB)

Lees verder