Frits Broers treedt bij HBS terug als voorzitter voetbalafdeling

Frits Broers (foto) heeft besloten zijn functie in het Algemeen Bestuur van HBS als afgevaardigde van de afdeling voetbal en zijn rol als voorzitter van deze afdeling neer te leggen. Terugkerend verschil van inzicht over de aansturing van de vereniging als geheel en de rol van de voetbalafdeling hierin, ligt hieraan ten grondslag.

Het Algemeen Bestuur betreurt het vertrek van Frits Broers. Verschillen van inzicht komen voor of horen zelfs bij een grote omnivereniging als HBS. Het is de kunst om zulke verschillen met elkaar te overbruggen, maar het Algemeen Bestuur en Broers hebben moeten concluderen dat dit in deze niet meer gelukt is.

Voorbeeld

Algemeen voorzitter Jacco Visser op de clubsite: ,,Het Algemeen Bestuur van HBS Craeyenhout spreekt een groot woord van dank uit voor de enorme inspanningen die Frits Broers zich getroost heeft in de afgelopen jaren om de diepte- en de breedtesport in de afdeling Voetbal te laten ontwikkelen naar het niveau vandaag de dag. De voetbalafdeling is een goed georganiseerde afdeling die onder leiding van Broers verder gestructureerd werd in een tijdsgewricht waarin vrijwilligers niet voor het oprapen liggen. Daarnaast gaf hij volgens het Algemeen bestuur altijd het goede voorbeeld door naast zijn veeleisende bestuurswerk voorop te gaan in het leveren van vrijwilligersinzet, bijvoorbeeld als scheidsrechter in het jeugdvoetbal.”

Afscheid

De taken van Frits Broers in het Algemeen Bestuur worden voorlopig waargenomen door Marcus Schuchmann, die al als penningmeester en vicevoorzitter in het voetbalbestuur actief is. Hij neemt voorlopig ook de taken van voorzitter van de voetbalafdeling waar. Op de eerstvolgende ALV zal de club op gepaste wijze afscheid van Frits Broers nemen als lid van het Algemeen Bestuur.

Lees verder