Bestuur BMT reageert op incidenten van zaterdag tijdens en na duel tegen GDA

De wedstrijd tussen BMT en GDA werd zaterdag tijdelijk onderbroken door de scheidsrechter. Na een onderbreking (afkoelingsperiode) is het duel wel uitgespeeld met 2-2 als eindstand. Na het duel liep het uit de hand. Naar aanleiding van die gebeurtenissen is het bestuur van BMT zondag bijeengekomen om hierover te praten. Het bestuur van BMT heeft nu uitgebreid haar lezing naar buiten gebracht van de incidenten, die wij hieronder in zin geheel plaatsen.

,,Het spijt het bestuur van BMT eenieder te informeren over de gebeurtenissen die zich na de wedstrijd hebben voorgedaan. Tijdens en na de wedstrijd werden er door supporters van GDA scheldwoorden en beledigende racistische opmerkingen geuit richting onze supporters en spelers. Deze verbaal gewelddadige taal, waaronder uiterst kwetsende uitlatingen zoals “kanker Turken” en “kutvolk”, heeft onze gemeenschap diep geschokt en verontrust. Het is niet alleen onacceptabel, maar het brengt ook de veiligheid en het welzijn van alle betrokkenen ernstig in gevaar. De trainer van GDA deed hier ook aan mee en schold onze speler Enrico de Haas tijdens de tiende minuut van de wedstrijd uit met ‘je kanker moeder’.

Daarnaast heeft een speler met rugnummer 14 en een familielid van deze speler na de wedstrijd een ernstige fysieke aanval gepleegd op één van onze clubleden (klappen op zijn hoofd en duwen naar de grond), die bovendien de leeftijd van 60+ jaar heeft bereikt. Hierdoor viel hij achterover met zijn achterhoofd op beton. Het slachtoffer liep zwaar hoofdletsel op en verloor het bewustzijn. Zijn ogen gleden weg en er kwam schuim uit zijn mond. De omstanders waren diep geschokt door deze gebeurtenis en waren ervan overtuigd dat het leven van ons clublid in gevaar was. Ons bestuur heeft onmiddellijk de politie en een ambulance opgeroepen om te zorgen voor medische zorg en veiligheid voor onze clubleden. Dankzij het snelle optreden van de politie werden de daders buiten ons terrein gearresteerd, waardoor verdere escalatie kon worden voorkomen. Kinderen hebben beelden gemaakt waarbij ze aangeven dat de ‘oude man’ dood zou zijn, en het is duidelijk dat ze erg geschrokken zijn.

Nadat ons clublid deze verwondingen opliep is hij vervolgens met spoed doorverwezen naar het ziekenhuis voor een scan van zijn hoofd. Ons clublid heeft aangifte gedaan bij de politie. Tijdens het doen van de aangifte is medegedeeld dat de verdachten nog in bewaring zijn en morgen worden voorgeleid. Eén van onze bestuursleden die op dat moment ter plekke was, probeerde de betreffende speler en het familielid van deze speler (GDA) te begeleiden naar de kleedkamer. Echter, ook hij ontving twee rake klappen door de betreffende personen aangevuld met nog een andere speler van GDA (3 personen). De agressoren (nummer 14, familielid ervan en een derde speler van GDA) renden weg. Direct mengden op dat moment de supporters van GDA zich op een uiterst negatieve en fysieke wijze hiermee.

Wij dringen er bij alle betrokken officiële instanties op aan om passende maatregelen te treffen tegen de verdachten. Dergelijk gedrag hoort niet thuis in de sportwereld, en het is van essentieel belang dat we samenwerken om een veilige en respectvolle omgeving voor alle spelers, supporters en betrokkenen te waarborgen. Voor, tijdens en na de wedstrijd hebben wij geen bestuursleden van GDA getroffen. Zij hebben zich niet bij ons gemeld. Wat wij nog zorgwekkender vinden, is dat bestuursleden, indien ze aanwezig waren, niet de-escalerend in afstemming met of zonder ons hebben opgetreden. Het bestuur van BMT was (bijna) voltallig aanwezig en probeerde continu te de-escaleren. Ondanks deze negatieve gebeurtenis willen wij, indien het bestuur van GDA hiertoe bereid is, met hen in gesprek gaan voor een evaluatie om dergelijke incidenten in de toekomst te voorkomen. Voetbal staat voor plezier, en in geen enkele vorm hoort escalatie thuis bij het voetbal. Wij zijn bezig met ons onderzoek naar het incident en zijn vastbesloten de nodige maatregelen te nemen om soortgelijke incidenten te voorkomen.

Diverse mediakanalen hebben over dit incident een bericht gepubliceerd. Wat wij erg belangrijk vinden, is dat er juiste berichtgeving wordt gedaan. Wij accepteren en tolereren in geen enkele vorm de aansprakelijkheid voor dit incident en willen dit ook kenbaar maken. De verantwoordelijkheid voor het incident ligt naar onze mening bij GDA. Er circuleert een filmpje waarin onze vereniging in een negatief daglicht wordt geplaatst. Het voorafgaande aan dit filmpje is niet gepubliceerd, waardoor wij imagoschade oplopen. Daarom vragen wij iedereen voorzichtig te zijn met het trekken van conclusies. Wij verzoeken iedereen om pas conclusies te trekken nadat het onderzoek is afgerond”, aldus de uitgebreide verklaring van het bestuur van BMT.

Het spreekt voor zich dat wij ook GDA om commentaar hebben gevraagd als reactie op het statement van BMT.

Lees verder