Nieuwkomers in bestuur DSO, Ruud Meere herkozen als voorzitter

Het (deels) vernieuwde bestuur van DSO is na de onlangs gehouden, dynamische Algemene Ledenvergadering hard aan het werk om op korte termijn de wensen van een aantal leden in te vullen. Zij hebben verschillende signalen, waaronder het indienen van een nieuwe begroting, opgepakt.

Voor dit laatste onderwerp wordt binnenkort in november een buitengewone algemene ledenvergadering uitgeschreven. Tijdens een drukbezochte Algemene Ledenvergadering bij de Zoetermeerse club, waar zo’n tweehonderd leden aanwezig waren, is voorzitter Ruud Meere (foto) herkozen. Samen met de nieuwkomers Pier-Anne Nawijn (vicevoorzitter) en Diederick Slagter (tweede penningmeester) vormt hij het vernieuwde bestuur met de eveneens herkozen secretaris Ernst Stierman en eerste penningmeester Arno Jellema.

Lees verder