RVVB en BAV: ‘Bestuurders van sportverenigingen voelen zich in de steek gelaten’

Bestuurders van amateurclubs voelen zich in de steek gelaten door de overheid. Zij willen dat de nieuwe regering meer erkenning heeft voor het sportverenigingsleven in Nederland en daar ook in beleid rekening mee houdt. Dat gebeurt nu te weinig. Dat is één van de belangrijkste uitkomsten van tien visie-avonden met driehonderd verenigingen die het Register voor Verenigingsbestuurders (RVVB) en de Belangenorganisatie Amateur Voetbalverenigingen (BAV) de afgelopen twee maanden hebben georganiseerd.

De conclusies na alle visie-avonden hebben RVVB en BAV samengevat in tien speerpunten voor de nieuw te vormen regering. Het actieplan wordt vanavond aangeboden aan de deelnemers van het nationale sportdebat in Amsterdam. Daar gaan kandidaat-Kamerleden met elkaar in gesprek over de huidige staat van de sportvereniging en hun idealen voor de toekomst. Het visiedocument, waarover ook de Volkskrant deze ochtend schrijft, is via deze link te vinden.

Aandacht

RVVB-bestuurder Daniël Klijn vindt dat er veel meer aandacht moet komen voor de vrijwillige sportvereniging. ,,Er moet mét hen gepraat worden en niet óver hen. We hebben de laatste weken zóveel bestuurders bevraagd en vrijwel iedereen mist erkenning. Voor wat ze doen, voor de waarde die ze vertegenwoordigen. Veel vrijwillige sportbestuurders in Nederland voelen zich in de steek gelaten.”

BAV-voorzitter Ben van Olffen (foto) ziet het ook in de praktijk bij zijn eigen achterban. ,,Wij vertegenwoordigen 1.600 amateurvoetbalclubs. De regelgeving is doorgeslagen, krijgen we vaak te horen. Verenigingen worden op één hoop gegooid met het bedrijfsleven. Maar dat kan niet, er zitten daar vrijwilligers die alles moeten laten draaien. Het moet eenvoudiger en dat willen we als belangenorganisaties de nieuwe regering meegeven.”

Sportverenigingsdebat

Simone Richardson (VVD), Inge van Dijk (CDA), Mohammed Mohandis (GroenLinks/PvdA), Christine Govaert (BBB), Michiel van Nispen (SP), Paul van Dorst (D66) gaan vanavond om 19.30 uur met elkaar in gesprek tijdens het nationale sportverenigingsdebat dat door de RVVB en BAV is georganiseerd. Plaats van handeling is het hoofdkantoor van de Vriendenloterij Amsterdam aan de Beethovenstraat 200. Aanmelden kan nog, ook zal er een live-stream zijn via de websites van de RVVB en BAV.

Lees verder