Aftredende bondsvoorzitter Just Spee blijft aan tot 28 maart 2024

Eind september 2023 heeft Just Spee (foto) laten weten vanwege gezondheidsredenen als bondsvoorzitter bij de KNVB af te treden op de aankomende bondsvergadering. De bondsafgevaardigden en adviserende leden van de bondsvergadering waren hierover op 29 september 2023 geïnformeerd.

Omdat bij het selectie-en wervingsproces van zijn opvolger zorgvuldigheid belangrijker is dan snelheid, heeft Just Spee desgevraagd aangegeven bereid te zijn eventueel aan te blijven tot het moment dat zijn opvolger tijdens een buitengewone bondsvergadering in het voorjaar van 2024 kan worden benoemd indien de zorgvuldigheid van het proces dat vraagt.

Inmiddels is duidelijk dat dit het geval is. Dit betekent dat Just Spee niet zal aftreden op de bondsvergadering van 18 december 2023, maar tijdens een buitengewone bondsvergadering. De datum van deze vergadering is vastgesteld op 28 maart 2024 (aanvang 19.00 uur, locatie KNVB Trainingscentrum KNVB Campus te Zeist).

(Foto: KNVB Media)

Lees verder