VELO benoemt aftredende voorzitter Richard Wolf tot Erelid

Onder grote belangstelling werd de Algemene Ledenvergadering van VELO gehouden. Naast de gebruikelijke agendapunten stond deze vergadering ook in het teken van het afscheid van voorzitter Richard Wolf.

Onder de strakke leiding van voorzitter Richard Wolf werd de agenda in rap tempo afgewikkeld. Bij de bestuursverkiezing werden de periodiek aftredende bestuursleden Patrick Volkering (Sponsorzaken) en Peter van der Zanden (Verenigingszaken) herkozen. Ook werden weer enkele leden in het zonnetje gezet vanwege hun jarenlange vrijwillige inzet voor VELO. Deze keer werden Kees Duijndam, Jos Dullemans, Rob Duijnisveld en Richard Helleman benoemd tot Lid van Verdienste en kregen de daarbij behorende Zilveren Speld met Oorkonde uitgereikt.

Bijzonder agendapunt was het tussentijds aftreden van voorzitter Richard Wolf. Vanaf november 2012 in het bestuur waarvan, acht jaar als voorzitter. Moeilijke dossiers, zoals wijzigingen in de totale VELO-organisatie, de overgang van zondag naar zaterdag, Covid en de energiecrisis werden adequaat opgepakt om ervoor te zorgen dat VELO met vertrouwen de toekomst tegemoet zal kunnen gaan.

Ad iterim

Helaas was er nog geen opvolger om de functie van voorzitter op zich te nemen. Na enkele gesprekken heeft penningmeester Frank Duijvestijn zich bereid verklaard om ad interim als voorzitter te fungeren. Scheidend voorzitter Richard Wolf overhandigde hem de voorzittershamer en de VELO-stropdas en gaf aan er veel vertrouwen in te hebben dat bij Frank, met zijn VELO-DNA en andere kwaliteiten, het voorzitterschap in goede handen is.

Hierna nam secretaris Louis de Letter, als nestor van het bestuur, het woord om Richard Wolf toe te spreken. Destijds, in 2007, als buitenstaander bij VELO gekomen, maar al snel ingeburgerd en een echte VELO-man geworden. Louis de Letter ging in op zijn staat van dienst bij VELO en voor het bestuur was het dan ook duidelijk dat het niet alleen bij lovende woorden kon blijven. Het bestuur heeft dan ook besloten om Richard Wolf te benoemen tot erelid van VELO-Voetbal. De daarbij behorende Gouden speld met oorkonde werd uitgereikt door zijn opvolger Frank Duijvestijn. Niet alleen het bestuur, maar ook sponsoren en leden lieten hun dank blijken met het overhandigen van enkele cadeaus.

(Foto’s: VELO)

Lees verder