Geen veranderingen in bestuurssamenstelling bij FC ’s-Gravenzande en Forum Sport

Leo van der Lans (foto) is aftredend als voorzitter van FC ’s-Gravenzande. De club hoeft echter niet op zoek naar een opvolger, want Van der Lans stelt zich weer beschikbaar voor een nieuwe termijn.

Op de Algemene Ledenvergadering van de Westlandse club op maandag 27 november zijn er verder geen mutaties aangekondigd voor het bestuur. De Vierde Divisionist beschikt inmiddels ook over een prachtig accommodatie met een vernieuwde tribune. Op deze ALV komt dat ook aan de orde onder het agendapunt ‘Evaluatie en afsluiting nieuwbouw’.

Forum Sport

Bij Forum Sport, dat haar ALV op maandag 11 december houdt, ook geen mutaties in de samenstelling van het bestuur. Erik van Putten en André Sauwalt zijn volgens het rooster aftredend, maar stellen zich herkiesbaar voor een nieuwe periode.

Lees verder