Arie Verbaan blijft ‘nog even aan’ als voorzitter van Duindorp SV

Op de onlangs gehouden Algemene Ledenvergadering van Duindorp SV is door het bestuur verantwoording afgelegd over het afgelopen seizoen, zijn ereleden benoemd, is gemeld dat de voorzitter aanblijft en werd de opvolging voor de functie van penningmeester bekendgemaakt.

Op veler verzoek van onder meer zijn medebestuursleden en veel leden blijft Arie Verbaan wat langer op zijn post als voorzitter. Hij blijft voorlopig de voorzittershamer hanteren tot 1 november 2024. Michel Kulk zal binnenkort het stokje overnemen van de huidige penningmeester Wouter Vooys.

Voorzitter Verbaan met rechts Frank de Snoo

Tijdens deze ALV werd ook een aantal leden tot ereleden en lid van verdienste benoemd. Job de Graaf, Eef Vink, Nico Duivesteijn en Adriaan Pronk zijn benoemd tot Erelid. Al deze heren zijn al meer dan vijftig jaar lid van Duindorp SV en hebben in al die jaren heel veel betekend voor de club. Zelf gevoetbald, trainer of leider geweest en allen tot op de dag van vandaag nog actief voor de club. Hun inzet en loyaliteit wordt zeer gewaardeerd.

Ook werden Frank de Snoo en Monique Taal benoemd tot Lid van Verdienste. Zij kregen deze benoeming onder meer voor hun tomeloze inzet voor de jeugdafdeling en hun bijdrage in andere commissies binnen de club.

Lees verder