sv Honselersdijk benoemt vertrekkend bestuurslid Paul Groenewegen tot Lid van Verdienste

Voorzitter Erwin van der Mark van sv Honselersdijk gaf tijdens de ALV aan, dat de club te maken heeft met drie vacatures: Sponsoring, PR & evenementen en Facilitaire zaken. Daarnaast vervult Marcel Bruggeling ad-interim de vacature van penningmeester. Op de vergadering werd – de niet aanwezige – Paul Groenewegen benoemd tot Lid van Verdienste.

Als er geen nieuwe penningmeester uit de vereniging opstaat, moet het bestuur van sv Honselersdijk deze functie tegen een vergoeding uitbesteden aan een buitenstaander of bedrijf. Het bestuur vroeg de aanwezige leden hiervoor toestemming. Na twee stemrondes gingen de leden akkoord met het betalen van een vergoeding aan een bedrijf/persoon voor de invulling van het penningmeesterschap. Voor de functie van bestuurslid Facilitaire Zaken werd op voordracht van het bestuur benoemd Emiel van der Voort.

Afscheid

Er werd ook afscheid genomen van vertrekkende bestuursleden. Ricardo van der Zeijden (vervulde vijf jaar de bestuursfunctie PR & evenementen), Pieter van Berkel (na zeven jaar streng maar rechtvaardig penningmeesterschap) en Paul Groenewegen (die zeventien jaar in het bestuur zat met veel verschillende taken waarvan Sponsoring de laatste was). Op voordracht van het bestuur stemden alle aanwezigen in met de benoeming van Paul Groenewegen tot Lid van Verdienste, als dank en waardering van zijn uitgebreide inzet op bestuursniveau. Helaas kon Groenewegen niet aanwezig zijn, en dus togen in een later stadium voorzitter Van der Mark en Hans Post namens sv Honselersdijk naar het huis van Groenwegen om hem alsnog de onderscheiding en de bloemen uit te reiken (foto). Voorzitter Erwin van der Mark tot slot: ,,Ab van Dijk konden we afgelopen voorjaar gelukkig uitgebreid bedanken en mochten hem erelid maken.”

Zonnetje

Traditiegetrouw zette het bestuur van sv Honselersdijk ook de jubilarissen tijdens deze ALV in het zonnetje: Rico Kok, Hans Post en Michael Post (25 jaar), Leen van Egmond en Ard Koole (40 jaar), Jan ter Laak en Ronald Zuijderwijk (50 jaar).

(Foto: sv Honselersdijk)

 

 

 

Lees verder