Gemeente Den Haag geeft statement af over ontwikkelingen bij ADO

|

Naar aanleiding van de laatste ontwikkelingen rond ADO Den Haag, heeft ook de gemeente een statement afgegeven. ADO Den Haag zit in een financieel zorgelijke situatie. Zoals bekend is de club een WHOA-procedure gestart. Een herstructureringsdeskundige kan een dwingend schuldenakkoord aan alle schuldeisers opleggen.

De rechtbank heeft bepaald dat er ook een reorganisatieplan moet komen om ervoor te zorgen dat ADO Den Haag kan voortbestaan. Vanaf juni heeft de gemeente een aantal gesprekken gevoerd met de herstructureringsdeskundige en de directie van ADO over de financiële situatie bij ADO.

Deze gesprekken hebben ertoe geleid dat de gemeente mogelijkheden ziet om – onder strikte en marktconforme condities – een kredietfaciliteit aan te bieden waarmee ADO Den Haag naar verwachting ruimte en tijd krijgt om een nieuwe eigenaar te vinden. Dit is ook bekend gemaakt in de brief (externe link) aan de gemeenteraad van 23 juli.

Belang

De gemeente heeft een zakelijk belang bij de voortzetting van de huurrelatie inzake het stadion. De gemeente is geruime tijd eigenaar van het stadion, het hoofdgebouw inclusief de commerciële ruimten en de verschillende parkeerterreinen en heeft sinds het seizoen 2020-2021 ervoor gezorgd dat ADO Den Haag in staat is om weer op een natuurgrasmat hun wedstrijden te spelen. Derhalve is het van belang dat de gemeente een kredietfaciliteit beschikbaar stelt die kan bijdragen aan het voortbestaan van ADO Den Haag.

Verzoek

De overname van aandelen betreft een commerciële transactie tussen de Chinese eigenaar en de overnamepartij(en). De gemeente is daarin geen partij. De nieuwe eigenaar van ADO Den Haag kan bij een serieuze overweging het verzoek tot aankoop van het stadion een formeel verzoek indienen bij het gemeentebestuur. Daarin heeft de gemeente een verantwoordelijkheid naar alle inwoners van Den Haag om zorgvuldig om te springen met het geld van de belastingbetalers en dus ook met het gemeentelijk vastgoed waar zij zorg voor draagt.

Draagvlak

ADO Den Haag vervult een sportieve en maatschappelijke functie in de stad. Het gemeentebestuur vindt het belangrijk dat er politiek draagvlak is voor eventuele steun. Daarnaast is het van belang dat er wordt gehandeld conform regels omtrent staatssteun.

© Haaglanden Voetbal

Lees verder