UVS bevestigt dat verkoop ADO Den Haag bijna is afgerond

United Vansen heeft vanuit China laten weten, dat het moment, dat ADO Den Haag in andere handen overgaat nabij is. Martin Jol, eerder dit seizoen nog technisch adviseur bij de club, speelt daarin een belangrijke rol.

In een statement laat United Vansen weten: ,,In de afgelopen weken hebben we continu gewerkt om een sterke en betrouwbare partij te vinden die in staat is om de club de komende jaren in rustiger vaarwater te brengen. Onze zoektocht is nu bijna afgerond. Hopelijk kunnen we snel heel goed nieuws brengen voor de ADO Den Haag-fans.”

Eerder

Volgens UVS had de zaak al eerder rond kunnen zijn, maar de Chinezen wijzen met de beschuldigende vinger richting Frans van Steenis, de voorzitter van de Raad van Commissarissen. UVS: ,,Hij heeft een heel dubieuze rol gespeeld. Samen met de Nederlandse aandeelhouders heeft hij veel gedaan om het proces te frustreren. En daardoor hebben ze de toekomst van ADO Den Haag in gevaar gebracht.”

UVS wilde eind april al een aandeelhoudersvergadering beleggen met als agendapunt het ontslag van Van Steenis. Volgens UVS heeft Van Steenis zich niet aan gemaakte afspraken gehouden en onderzoekt nu ook of het tegen de huidige RvC-voorzitter juridische stappen kan nemen. Maar vanuit China wordt gemeld, dat men liever ziet dat Van Steenis de eer aan zichzelf houdt.

Voorwaarden

Overigens stelt ook Martin Jol voorwaarden aan een koop. Dat betekent dat de Raad van Commissarissen ontmanteld moet worden en dat ook de Stichting Toekomst ADO verdwijnt. ADO Den Haag won onlangs nog een kort geding, dat het had aangespannen tegen de grootaandeelhouder, vanwege het uitblijven van een betaling van twee miljoen, zoals bij aanvang van het seizoen was overeengekomen. Tegen die uitspraak is UVS onlangs alsnog in beroep gegaan, maar vanuit China wordt gemeld dat dat een snelle oplossing voor de club (vooraf financieel) niet in de weg staat.

© Haaglanden Voetbal

Lees verder