ADO Den Haag meldt uitslag stemmingen WHOA-akkoord

Crediteuren van ADO Den Haag hebben in grote meerderheid ingestemd met het WHOA-voorstel dat herstructureringdeskundige Jeroen Reiziger aan hen heeft gedaan.

De uitslag van de stemming over het akkoord luidt als volgt:

Omschrijving per klasse Akkoord per klasse Niet akkoord per klasse Geen stem % van de stemmen
 Klasse A Preferente Crediteuren 100,00% 0,00% 0,00% 100%
 Klasse B  Concurrente Crediteuren  88,03%  2,09%  9,88%  97,68%
 Klasse C  ADO Hospitality  100,00%  0,00%  0,00%  100,00%
 Klasse D  Achtergestelde Crediteuren  0,00%  0,00%  100,00%  0,00%
 Klasse E  Aandeelhouders  0,0002%  0,00%  99,9998%  100,00%

Het aantal uitgebrachte stemmen – rechterkolom – is bepalend. Klasse A – de belastingdienst- heeft in zijn geheel voorgestemd. Van klasse B – de “gewone” schuldeisers steunden ruim 97% van de crediteuren die een stem heeft uitgebracht het voorstel. De gemeente is onderdeel van klasse B. Klasse C – een dochteronderneming van ADO Den Haag – stemde voor en geeft daarmee al haar vorderingen op. Klasse D – grootaandeelhouder UVS – heeft niet gestemd. UVS heeft ook in klasse E – de aandeelhouders – niet gestemd. Bij de aandeelhouders hebben de HFC en de STA wel voorgestemd.

Vervolgstappen

De herstructureringsdeskundige zal het akkoord aan de rechtbank voorleggen met het verzoek om het akkoord voor iedereen bindend te laten zijn. De wet noemt dit homologeren. Binnen 14 dagen nadat de rechter het akkoord heeft goedgekeurd dient ADO Den Haag de crediteuren het bedrag waar zij recht op hebben te betalen.

KNVB

Dat laat nog even op zich wachten. Toestemming van de KNVB zal naar verwachting door de rechtbank in zijn oordeel worden betrokken, omdat het een voorwaarde is voor Globalon Football Holdings om in ADO Den Haag te investeren. Daarom kan het voorstel pas aan de rechtbank worden voorgelegd nadat de licentiecommissie van de KNVB heeft ingestemd met Globalon Football Holdings als nieuwe aandeelhouder van ADO Den Haag en de licentiecommissie van de KNVB heeft ingestemd met overdracht van de betaald voetbal licentie door HFC aan ADO Den Haag. ADO Den Haag hoopt dat de goedkeuring van de KNVB snel zal worden verkregen.

Bron: ADO Den Haag

Lees verder
Net binnen