DHC houdt uitgestelde ALV op zondag 19 december

Door de Coronamaatregelen – waarbij de sportaccommodaties na 17.00 uur dicht moeten zijn – moest het bestuur van DHC onlangs besluiten om de ALV van maandagavond 29 november jl. uit te stellen.

Aangezien de Coronamaatregelen voorlopig nog voortduren en DHC een sterke voorkeur heeft voor een ALV in fysieke vorm boven een digitale, is de enige mogelijkheid om zo’n ALV op korte termijn in een weekend overdag te doen. Na intern overleg met diverse betrokkenen, is nu besloten deze uitgestelde ALV plaats te laten vinden op zondag 19 december aanstaande (aanvang 12.00 uur) in het DHC-clubgebouw.

Overdracht

Zoals al eerder vermeld, zijn binnen de gestelde reglementaire termijn na publicatie van de Agenda met de Toelichtingen voor genoemde ALV van 29 november jl. geen tegenkandidaten gesteld en geen tegenvoorstellen ingediend. In een dergelijk geval wordt – conform het Huishoudelijk Reglement van de club – ter ALV geen verkiezing gehouden en gelden de door het bestuur gestelde kandidaten als gekozen. Dit betreft alle zeven leden van het interim-bestuur. De formele overdracht van het thans zittende naar het nieuwe bestuur vindt uiteraard plaats tijdens de daadwerkelijk komende zondag te houden (uitgestelde) ALV.

Regels

Ter vergadering dient men zich aan de Coronaregels te houden. Dit betekent dat bij binnenkomst wordt gecontroleerd op een geldig Corona Toegangs Bewijs (CTB /QR-code), dat men een mondkapje moet dragen (behalve zodra men zit) en dat men een vaste zitplaats moet innemen en bovendien dient men 1,5 meter afstand te houden.

© Haaglanden Voetbal

Lees verder