Haaglanden Voetbal/KNVB Regio Toernooi voor standaardteams: Schrijf nu in!

SCHRIJF NU UW STANDAARDTEAM IN!

Haaglanden Voetbal gaat samen met de KNVB – zodra het groene licht van overheidswege komt – het ‘Haaglanden Voetbal/KNVB Regio Toernooi’ houden. Een toernooi waaraan alle standaardteams uit de regio Haaglanden kunnen deelnemen.

Alleen de standaardteams uit het Westland zullen niet aan dit toernooi deelnemen, aangezien zij het eigen FEVOWest toernooi hebben. De inschrijvingen stromen vandaag al binnen!

De clubs ontvangen na inschrijving het volledige Reglement (opgesteld door KNVB en Haaglanden Voetbal) alsmede het toernooischema. Dit schema kan pas worden opgesteld zodra bekend is welke clubs wel en niet deel willen nemen.

Voorwaarden

De volgende voorwaarden (opgesteld door KNVB en Haaglanden Voetbal) zijn in ieder geval van toepassing:

 • Alle wedstrijden worden gespeeld in lijn met de KNVB-reglementen.
 • Alleen personen die voor dit seizoen als spelend lid staan geregistreerd, kunnen in actie komen voor hun eigen vereniging. Het is dus niet toegestaan gastspelers uit te nodigen deel te nemen aan wedstrijden.
 • Rode kaarten, stakingen en andere tuchtzaken worden in behandeling genomen door de aanklager amateurvoetbal. Gele kaarten worden overigens niet geregistreerd.
 • Wedstrijden kennen een speeltijd die overeenkomt met reguliere competitiewedstrijden, dat wil zeggen 2×45 minuten.
 • De KNVB zorgt voor de opbouw van het toernooi in Sportlink en voetbal.nl app.
 • Haaglanden Voetbal publiceert ook de wedstrijdprogramma’s en na afloop de uitslagen.
 • Scheidsrechters worden door de KNVB aangesteld. Bij wedstrijden van clubs uit de 2e/3e divisie en hoofdklassen wordt getracht steeds een trio aan te stellen.
 • Er zijn geen kosten verbonden aan de inschrijving. De scheidsrechterskosten worden naar rato over de deelnemende verenigingen na afloop in rekening gebracht door de KNVB.
 • De wedstrijden worden (zoveel mogelijk) in het weekend gespeeld (zaterdag/zondag).
 • Bij de poule-indelingen kunnen zaterdag- en zondagclubs bij elkaar ingedeeld worden (net als bij de KNVB-bekerwedstrijden).
 • Zaterdagclubs tegen elkaar op de zaterdag (14.30 uur), zondagclubs tegen elkaar op de zondag (14.00 uur) en bij een zaterdagclub tegen een zondagclub wordt de wedstrijd (in principe) vastgesteld op zaterdag (17.00 uur).
 • Clubs kunnen in onderling overleg uitwijken naar een andere dag of aanvangstijd. Dit dient wel direct (via de mail) gecommuniceerd te worden met de toernooileiding (in verband met aanstelling scheidsrechter.
 • Onbeperkt wisselen en terugwisselen (Gezien de lange periode dat er slechts beperkt kon worden getraind, is er vrijuit ruimte om spelers te wisselen. Hierbij kan een ook al gewisselde speler opnieuw worden ingebracht).
 • Er mogen maximaal 12 spelers op de bank zitten.
 • Er wordt gebruik gemaakt van het mDWF.

Organisatie en opzet

De organisatie is in handen van Haaglanden Voetbal (i.s.m. de KNVB, die ook de scheidsrechtersaanstellingen verzorgt). De opzet is om poules te vormen (4 of 6 teams), zodat alle standaardteams zo’n 8 tot 10 wedstrijden kunnen spelen (uit en thuis). Zoals eerder gemeld is het wedstrijdschema mede afhankelijk van het aantal inschrijvingen.

Opzet is om bij elkaar in te delen:

 1. Clubs uit 2e en 3e Divisie en Hoofdklassen (zaterdag & zondag)
 2. Clubs uit de 1e klassen (zaterdag & zondag)
 3. Clubs uit de 2e klassen (zaterdag & zondag)
 4. Clubs uit de 3e klassen (zaterdag & zondag)
 5. Clubs uit de 4e klassen (zaterdag & zondag)

Start

Alles is natuurlijk mede afhankelijk van de besluitvorming van de overheid, wanneer er weer wedstrijden gespeeld mogen worden. Bij de planning gaan wij uit van een start in het eerste weekend van mei (of zoveel eerder als mogelijk is). Het laatste speelweekend zal zijn 26/27 juni.

Inschrijving

Alle clubs uit de regio Haaglanden wordt verzocht per omgaande kenbaar te maken of zij WEL of NIET willen deelnemen met hun standaardteam.

Aanmelden bij: toernooi@haaglandenvoetbal.nl Aangeven of u WEL of NIET wilt deelnemen met uw standaardteam. Dus ook graag even melden als u NIET wilt deelnemen. Indien u WEL wilt deelnemen graag opgeven: naam contactpersoon vereniging, e-mailadres en (mobiel) telefoonnummer.

De clubs niet NIET willen deelnemen wordt OOK verzocht om zich vóór 19 maart af te melden bij de KNVB. Klik HIER voor de KNVB-handleiding uitschrijving Regio Cup.

Voor verdere vragen kunt zich ook altijd wenden tot: toernooi@haaglandenvoetbal.nl

© Haaglanden Voetbal

Lees verder