Ook WIK wil – net als Steeds Hooger – indeling in zaterdag vierde klasse

Het Haagse WIK was te laat om in aanmerking te komen voor een horizontale overstap van de zondag naar de zaterdag. In artikel op Haaglanden Voetbal blijkt nu dat het Rotterdamse Steeds Hooger ook aanvankelijk voor de zondag had gekozen, maar tijdens het seizoen alsnog wil verkassen naar de zaterdag.

Tekst: Ton Beije

WIK kreeg van de KNVB te horen, dat het te laat was met de aanvraag en dus moet starten in het nieuwe seizoen in de (nieuwe) vijfde klasse, het laagste niveau op zaterdag. Steeds Hooger zou echter een plaats zijn toegezegd in de vierde klas op zaterdag. Op 2 mei jl. heeft er een overleg bij Steeds Hooger plaatsgevonden, waar ook de KNVB acte de presence gaf.

Bezwaren

Dat Steeds Hooger nu een plaats in de vierde klasse is toebedeeld stuit op heftige bezwaren van de kant van WIK. Secretaris Ono Kreffer reageert in een brief aan de KNVB: ,,Tot onze verbijstering lezen wij nu dat de Rotterdamse vereniging Steeds Hooger wel de horizontale stap maakt van zondag naar de zaterdag. (Steeds Hooger degradeerde uit de derde klas op zondag -red.)”

Gelijke monniken, gelijke kappen

Kreffer gaat verder: ,,Bij onze vereniging lees ik in de e-mail van 2 februari 2022, dat horizontaal overstappen niet meer mogelijk zou zijn. Dit omdat de termijn voor horizontaal overstappen verlopen zou zijn. In het kader van gelijke monniken, gelijke kappen hierbij nogmaals het dringende verzoek om het eerder genomen besluit (WIK indelen in de zaterdag vijfde klas – red.) te heroverwegen. Volgens ons is hier een ernstige schending van het rechtsgelijkheidsbeginsel van toepassing.”

Juridische stappen

WIK neemt de zaak hoog op, aldus Kreffer; ,,Het bestuur van WIK zal in het kader van dit beginsel niet schromen om zo nodig juridische stappen te ondernemen.” En de club wil snel een reactie mede gelet op de overschrijvingsperiode die op 15 juni sluit.

© Haaglanden Voetbal

Lees verder