Kunstgrasveld voor Duindorp SV laat langer op zich wachten

Duindorp SV had gehoopt op korte termijn ook te kunnen beschikken over een kunstgrasveld. Helaas zijn er enkele hobbels ontstaan. Dat had te maken met een tweede bodemonderzoek en een nog te verrichten vleermuizenonderzoek.

Het hoofdveld van Duindorp SV is deze week in reparatie gegaan. Volgens planning zou dat veld dan weer vanaf 5 juli beschikbaar zijn. Hierbij is dan ook rekening gehouden dat er wellicht meer versoepelingen kunnen zijn en er ‘toch nog wat gedaan kan worden’.

Planning

De planning is op het hoofdveld kunstgras aan te leggen. Maar er was een tweede bodemonderzoek nodig. De uitkomsten daarvan komen deze week binnen. Daarnaast heeft het aanvragen van de vergunning voor de (noodzakelijke) veldverlichting vertraging opgelopen. De gemeente Den Haag geeft aan dat de vergunning voor de veldverlichting pas kan worden afgegeven na een verplicht vleermuizenonderzoek, dat overigens pas in het najaar plaats kan vinden. Het bestuur van Duindorp SV is volop in gesprek met de gemeente over het vervolg en mogelijke oplossingen qua veldbezetting in het nieuwe seizoen.

© Haaglanden Voetbal

Lees verder