Forum Sport krijgt tot winterstop dispensatie voor hoofdveld

In juni heeft de KNVB de gemeente Leidschendam-Voorburg geïnformeerd dat het hoofdveld op Voetbalpark ’t Loo, waar Forum Sport speelt, niet voldeed aan bepaalde sporttechnische gebruiksnormen.

Dat leidde echter nog niet tot formele afkeuring van het veld. De gemeente – eigenaar van de velden – heeft nu, nadat het juridisch advies had ingewonnen, besloten het hoofdveld alsnog definitief af te keuren. ,,Vervolgens is er intensief overleg geweest tussen een delegatie van het bestuur van Forum Sport, de wethouder, de gemeente, bureau BAS (verantwoordelijk voor het onderhoud van de velden) en de KNVB”, laat Forum Sport-voorzitter Mark van den Honert weten op de clubsite. ,,Dit heeft ertoe geleid dat er wordt gewerkt aan een oplossing die gebruik van het hoofdveld mogelijk maakt tot aan de winterstop wanneer definitieve vervanging zal plaatsvinden na goedkeuring door de gemeenteraad.”

Vervanging

De KNVB is bereid tijdelijke dispensatie – onder voorwaarden – te verlenen mits de voorlopige herstelwerkzaamheden het gewenste resultaat opleveren, een herkeuring plaatsvindt, intensief onderhoud plaatsvindt tot aan de winterstop en de gemeente kan garanderen dat definitieve vervanging tijdens de winterstop wordt gerealiseerd.

Dispensatie

Van den Honert: ,,De herstelwerkzaamheden en de keuring vinden op zeer korte termijn plaats waarna de gemeente bereid is om richting de KNVB te bevestigen dat vervanging tijdens de winterstop wordt gerealiseerd. De KNVB zal daarop tijdelijke dispensatie verlenen. Eén en ander is het resultaat van buitengewoon goed en effectief overleg tussen de diverse partijen.”

© Haaglanden Voetbal

Lees verder